کرومیس وندربیلت:


سطح نگهداری:اسان
سازگاری با ریف:بله
حداقل سایز اکواریوم:100 لیتر
حداکثر طول بدن:5 سانتی متر
رفتار:ارام و صلح جو
رژیم غذایی:همه چیز خوار
زادگاه اصلی:فیجی-جزایر کک-مرکز اقیانوس ارام
خانواده:Pomacentridae
این ماهی را در گروه های بزرگ در مرکز اقیانوس ارام و فیجی بر بالای کلونی های مرجانی میتوان یافت در حالی که به صید پلانکتون مشغولند.مانند دامسل ها و سایر کرومیس ها بسیار گونه ی مقاومی است مه میتوان به عنوان اولین ماهی به اکواریوم معرفی کرد.
این گونه در هنگام ترس به داخل صخره ها پناه برده و پنهان میشود.
در مقابل سایر ماهیان بسیار ارامند هرچند گاهی بین خودشان نزاعی رخ میدهد اما نگهداری از انها به صورت دسته ای و گروهی بهتر است و باعث نشاط و شادابی بیشتر ماهیان و احساس ارامش بیشتر انها میگردد.
با ماهیان مهاجم ترجیحا نگهداری نشوند .
این ماهیان به راحتی غذاخور شده و انواع زیادی از غذاها رو نیز استفاده میکنند.میتوانید از غذاهای ماهیان گیاه خوار وگوشتخوار اکواریوم جهت تغذیه این ماهی نیز استفاده کنید.
توضیح در مورد نام:نام این ماهی از شخصیتی امریکایی گرفته شده که در جریان ساخت ریل راه اهن و خطوط ارتباطی به ثروت کلانی رسید!