نحوه تست زدن:
1-لوله مربوط به تست زدن را چندین بار با آبی که می خواهیم تست بزنیم خیس می کنیم
2-سپس 5 میلی لیتر از آبی که می خواهیم تست شود را داخل لوله میرزیم(در تست سختی میزان آب درون لوله برای تست بسیار اهمیت دارد کم یا زیاد بودن آن باعث نتیجه اشتباه می شود)
3- سپس از قطره درون جعبه قطره قطره درون لوله تست ریخته و هر بارکمی تکان می دهیم تا رنگ محلول از آبی به رنگی ما بین زرد و نارنجی تغییر کند و قطره ها را میشماریمهر قطره نشان دهنده یک درجه سختی است به معیار کشور آلمان
سختی مناسب در دفترچه راهنمای این تست بین 7-8 معرفی شده است