حداقل حجم تانک : 30 گالن
سطح مراقبت : مشکل
خلق و خو : صلح آمیز
ریف های سازگار : بله
شرایط آب : 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG
حداکثر حجم : 5
فرم رنگ : سبز، صورتی، زرد
سمی : زهری هنگامی که استرس و یا بمیرد
رژیم : فیلتر فیدر