با توجه به اینکه برخی از کسانی که در تورهای ماهیگیری شرکت میکنند اشنایی چندانی با ماهیگیری ندارند من و بابک عزیز در این برنامه ها(اگر به حد نصاب برسه) برای اموزش حاضریم و باید اضافه کنم با توجه به درخواست دوستان توانایی اموزش تمام روش های اب شیرین رو داریم.

ماهیگیری همیشه بهانه ای بوده برای شناخت طبیعت و نزدیکی با عناصر موجود در اون
بگیر و رها کن روش اصلی ماهیگیری ما بوده که کمترین اسیب رو به طبیعت میرسونه و ....
در همین راستا بسته به استقبال دوستان در اینده میتونیم مسابقاتی برگزار کنیم که خالی از لطف نیست.