" کوچک*ترین آهوی جهان در خطر! "
حرکات کوچک*ترین آهوی جهان توسط یک گروه از محققانی که درباره علت کاهش جمعیت این گونه تحقیق می*کردند، دنبال شده است. ادواردو سیلویا رودریگرز از دانشگاه فلوریدا با استفاده از دوربین*های تله*ای زندگی این گونه از آهوها را در جنگل*های شیلی مطالعه کرده است.
ماهیت گریزپا و زیستگاه متراکم کوچک*ترین آهوی جهان موجب شده که تخمین جمعیت این گونه دشوار شود. براساس اعلام "سیستم اطلاعات گونه*های بین المللی" درحال حاضر بیش از 130 آهو در محیط*های محافظت شده زندگی می*کنند که این تعداد دربرگیرنده مادران و آهوهای تازه متولد شده نیز می*شود.
محققان برای تحقیق درباره تراکم این گونه در حیات وحش دوربین*هایی را در منطقه محافظت شده ولدیویان شیلی که گفته می*شود محل اصلی اقامت این نوع آهو است کار گذاشته*اند.
گفته شده این گونه از آهوها در جنگل*های معتدل زندگی می*کنند، اما از بین رفتن ویژگی*های اصلی محل سکونت آنها یکی از علت*های کاهش جمعیت کوچک*ترین آهوی جهان محسوب می*شود.
درحالی که محل سکونت انسان به جنگل*ها نزدیک*تر شده است، مسئولان مناطق محافظت شده نسبت به این مسئله که کوچک*ترین آهوی جهان با افزایش دما رو به رو شود ابراز نگرانی کرده*اند.
دوربین*های تله*ای محققان که زندگی این گونه آهوها را مطالعه می*کردند درست چند ساعت پس از عبور آهوها از یک منطقه، تصویر سگ*هایی را نشان می*دهد که از همان منطقه عبور کرده*اند.
پس از مصاحبه به صاحبان محلی سگ*ها مشخص شده است که آهوها توسط سگ*های محلی و آزاد تعقیب می*شوند. سیلویا در این رابطه گفت: تحقیقات ما نشان می*دهد که سگ*ها علاوه بر این که این آهوها را می*کشند، بر نحوه استفاده آنها از فضاهای جنگل تأثیرگذار هستند.
نتایج این تحقیق به صراحت بیان کرده که باید از ورود سگ*ها به مناطق محافظت شده جلوگیری کرد. سیلویا گفت: این درحالی است که مدیریت این مشکل پیچیده به نظر می*رسد.
وی همچنین توضیح داد که سگ*ها برای حفظ یک گله کوچک کاربرد دارند، بنابراین تنها کاری که باید انجام دهیم این است که از مردم محلی بخواهیم سگ*های خود را کنترل کنند.
این گونه آهو در سال 1997 کشف شد. یک آهوی بالغ از این گونه حدود 50 سانتیمتر ارتفاع دارد و وزن آن به 11 کیلوگرم می*رسد. رنگ آنها قهوه*ای روشن است.