دوستان چون تعداد شرکت کننده های این سری مسابقات آکواریوم اب شور و شیرین و آبزی به حد مجاز نرسید
تماما تو این تاپیک با انتخاب چندگانه قرار گرفتن
در اخر نفرات اول با بیشترین رای برنده اعلام میشن