مبنای اصلی کار این تست به این گونه است که ابتدا مجموع میزان کلسیوم و منیزیوم را اندازه میگیرد(mg+ca) سپس مقدار کلسیوم را اندازه میگیریم و از مجموع کم میکنیم تا میزان منیزیوم نیز بدست آید
اندازه گیری مجموع mg+ca
1-ابتدا چندبار لوله مخصوص تست را با آبی که می خواهیم تست کنیم خیس می کنیم
2-لوله را با 5 میلی لیتر آبی که می خواهیم تست کنیم پر کرده برای این کار سرنگ مخصوص درون جعبه تست وجود دارد
3- 5 قطره از قطره ای که بر روی آن نوشته شده mg 1 درون لوله تست میریزیم و تکان میدهیم پس از گذشت 1 دقیقه
4-سپس از قطره شماره 2 که بر روی آن نوشته mg2 قطره قطره اضافه میکنیم این کار را تا جایی ادامه میدهیم که رنگ محلول درون لوله از قرمز به سبز تغییر کند (پس از اضافه کردن هر قطره کمی لوله را تکان دهید) سپس تعداد قطره های اضافه شده را میشماریم هر قطره نشان دهنده 100 میلی گرم در لیتر مجموع دو ماده است به عنوان مثال اگه 16 قطره از قطره دوم اضافه شود مجموع کلسیوم و منیزیوم 1600 است
اندازه گیری ca
مراحل اول و دوم همانند تست مجموع است
3- 6 قطره از قطره شماره 1 که روی آن نوشته شده ca1 اضافه کرده و تکان دهید
4-از پودری که درون جعبه است و روی آن نوشته شده ca2 با استفاده از قاشقی که درون جعبه است با قسمت ته قاشق که مقداری کمتری پودر در آن جای میگیرد یک قاشق اضافه میکنیم و تکان میدهیم تا کاملا حل شود
5-سپس از قطره شماره 3 ca3 قطره قطره اضافه کرده تا جایی که رنگ محلول از صورتی به آب تغییر کند سپس تعداد قطره ها را میشماریم هر قطره نشان دهنده 20میلی گرم در لیتر کلسیوم است به عنوان مثال اگر 12 قطره اضافه کنیم برای تغیر رنگ میزان کلسیوم 240 mg/l است