حمام کردن کاسکو های رام
1) قفس کاسکو را به داخل حمام ببريد.
(2) درب قفس را باز کنيد تا کاسکو روي سقف قفس بيايد.
(3) آبخوري، غذاخوري و سيني کف قفس را برداريد و آن ها را نظافت کنيد.
(4) شير آب گرم و سرد را طوري باز کنيد که آب گرم مناسب از دوش سيار يا شيلنگ خارج شود.
(5)اگر از شلينگ بدون آبپاش استفاده مي کنيد، انگشت شست خود را جلوي شلينگ بگيريد و با ملايمت روي بال ها و زيرشکم کاسکو آب بپاشيد.
(6) به تدريج فشار انگشت خود بر دهان? خروجي شلنگ را زياد کنيد تا آب با سرعت بيشتر و ذرات ريزتر از شلنگ خارج شود. اين کار دو مزيت دارد: اول آن که قدرت شستشوي آب بيشتر مي شود. دوم آن که سطح پوست کاسکو با آب خارانده مي شود و کاسکو از خارانده شدن پوست خود لذت مي برد. اگر در نوبت هاي اول حمام دادن کاسکوي وحشي، آب را با شدت به آن بپاشيد، ممکن است بترسد و بي تابي کند.
(7) در صورتي که کاسکو اجازه مي دهد، با دو انگشت يک دست يک بال کاسکو را بلند کنيد و با دست ديگر آب را به صورت ريزپاش زير بال کاسکو بپاشيد و همين کار را در مورد بال ديگر انجام دهيد.
(8) پس از دو الي سه دقيقه دوش دادن کاسکو، در صورت امکان آن را روي دست خود بياوريد و حوله اي روي آن بيندازيد و در جهت خواب پرها دست خود را روي حوله بکشيد. يا حوله را به طور ملايم به بدن کاسکو فشار دهيد تا پرهاي کاسکو آبگيري شود. سپس در هواي سرد و ملايم آن را با سشوار خشک کنيد و در هواي گرم، بگذاريد کاسکو عمل خشک کردن پرهايش را خودش انجام دهد. در اين هنگام اگر مي بينيد کاسکو در حال لرزيدن است يا بدنش را تکان نمي دهد که زودتر خشک شود، خودتان اقدام به خشک کردن کاسکو کنيد.
(9) وقتي با حوله پَرهاي کاسکو را آبگيري کرديد، براي زودتر خشک شدن پرها مي توانيد کاسکو را روي انگشت خود بياوريد و با اندکي پايين آوردن سريع دست خود، کاسکو را وادار به پر زدن کنيد. اين عمل را دو تا سه بار تکرار کنيد تا مقدار زيادي از آب موجود در لابه لاي پرها در اثر بال زدن به اطراف بپاشد.
(10) بهتر است در هواي گرم، هفته اي دوبار و در زمستان دو هفته يک بار کاسکو را حمام کنيد. در هواي گرم، پس از حمام دادن، اگر در جايي از داخل خانه تابش آفتاب داريد يا داخل خانه گرم است و کولر روشن نيست، کاسکو را داخل قفس و ترجيحاً روي بام قفس قرار دهيد و اجازه دهيد کاسکو خودش را خشک کند. اگر داخل خانه کولر روشن است، براي خشک کردن کاسکو توسط خودش، بايد کولر را خاموش کنيد، در غير اين صورت، براي جلوگيري از سرما خوردن کاسکو، بايد پس از استحمام، آن را با حوله و سپس سشوار خشک کنيد. بنابراين در هواي سرد و شرايطي که احتمال مي دهيد ممکن است کاسکو پس از حمام کردن سرما بخورد (مثل اتاق خنک)، ابتدا کاسکو را براي سه بار وادار به بال زدن کنيد و سپس با حوله پرهاي کاسکو را آبگيري کنيد و متعاقباً آن را با سشوار خشک کنيد.
در هر حالت، قبل از اقدام به خشک کردن کاسکو، ابتدا اجازه دهيد کاسکو بال بزند تا مقدار زيادي از آب بدنش بريزد. اگر کاسکو بال نزد و با بدن خيس بي حرکت ماند، اگر مي توانيد کاسکو را روي دست بياوريد. کاسکو به محض روي دست آمدن بال خواهد زد. ا گر روي دست هم بال نزد و بي حرکت نشست، در حالي که کاسکو را روي دست و مقابل سين? خود گرفته ايد، دستتان را با کمي سرعت پايين بياوريد. در اين صورت تعادل کاسکو به هم مي خورد و از ترس افتادن چند ثانيه بال خواهد زد. اين کار را مي توانيد سه بار تکرار کنيد تا عمده آب پرها بر اطراف بپاشد.
(11) بد نيست ماهيانه يک بار کاسکو را ضمن حمام دادن، شامپو کنيد. براي شامپو کردن کاسکو، يک قاشق چايخوري شامپوبچه در نيم ليتر آب ولرم بريزيد و به هم بزنيد و اسفنج حمام را به آن آغشته کنيد و حداکثر تا 5 بار اسفنج را از گردن تا انتهاي دُم به طرف خواب پرها بکشيد و مابقي آب شامپودار را روي پرها بريزيد و سپس روي کل بدن کاسکو، به جز سر، آب با فشار مناسب بپاشيد تا شامپو به طور کامل پاک شود. تحت هيچ شرايط نبايد مالش پرهاي کاسکو را دو طرفه انجام دهيد.

منبع :
www.parrots.blogfa.com