طوطي کوچک اسکندر (نام علمي Psittacula krameri) پرنده*اي از خانواده طوطيان است و در ايران به نام "ملنگو" مشهور است. طولش 40 سانتيمتر و زيستگاهش در آسيا بويژه هندوستان و سريلانکا و در افريقا از سودان تا غرب افريقا است. براي نگهداري در نورخان (پاسيو) مناسب است. رنگ پرها عمدتآ سبز است در نرها حلقه سياهي از بخش زيرين منقار منشعب و تا پشت گردن ادامه دارد که در آنجا با نوار قرمزي ادغام مي*گردد.


اين نوع طوطي به عنوان بي استعداد ترين طوطي شناخته ميشود و غير از دستي شدن و با تمرين بسيار زياد چند کلمه ياد گرفتن کار ديگري ياد نميگيرد و از پر سر و صدا ترين طوطي هاي نيز هست و جيغ هاي بلند و گوشخراشي ميکشد .
در قفص تخم گذاري نميکند و بايد در ميحط آزاد کمه توانايي پرواز داشته باشد قرار بگيرد ، به طور مثال پاسيو . البته رنگهاي ديگري از اين طوطي نيز وجود دارد که به خاطر کمياب بودن قيمت بالتري نسبت به سبزشان دارند .پراکندگي جغرافيايي:پراکندگي جغرافيايي اين طوطي از ساير طوطيها بسيار وسيعتر است به طوري که از شمال غربي آفريقا تا قسمتهايي از آسيا و از شرق تا برمه را شامل مي شود و احتمالا در کشور چين نيز يافت مي شود.اين پرنده را با موفقيت به نقاط غير بومي نيز منتقل کرده اند و در حال حاضر در اين مناطق زندگي مي کند و يافت مي شود.
اين گونه از نظر تاريخچه پرنده شناسي پيشينه اي طولاني دارد.اين پرنده احتمالا براي الکساندر کبير شناخته شده بود.
اندازه: 40.5 سانتيمتر
جيره غذايي:غذايي طوطي که بهتر است مرتبا ميوه و سبزيجات نيز به آن افزوده شود.
پرندگان نا بالغ:شبيه پرندگان بالغ هستند اما منقار آنها کم رنگتر و رنگ عنبيه آنها خاکستري است.
تعيين جنسيت:پرنده نر بالغ را مي توان براحتي از روي حلقه صورتي رنگ دور گردن و علامت سياه رنگ روي صورت شناخت.
تقليدصدا:اين پرنده توانايي يادگيري کلمات را دارد وليکن خيلي بي استعداد است.
از آنجا که حلقه مشخص دور گردن در جنس نر اين پرنده تا 3 سالگي ظاهر نمي شود نمي توان سن و جنس اين پرنده را با اطمينان تخمين زد.
در شرايط مناسب اين پرنده مي تواند بيش از 50 سال زنده بماند.
اصولا اين پرنده براي اهلي کردن مناسب نيست و حتي اگر از ابتداي تولد به دست انسان پرورش يابد همچنان طبيعت وحشي خود را حفظ مي کند.ولي خود بنده بعضي از اين طوطيها را ديده ام که بسيار اهلي و رام بودند.

منبع :
parrots.blogfa.com