(۱)پس از خريد کاسکو و آوردن آن به خانه، ابتدا اسمي به آن بدهيد و مرتب کاسکو را با اسم خودش صدا کنيد. اگر کاسکو را «کاسکو» صدا بزنيد، اولين کلمه اي که ياد مي گيرد، «کاسکو» خواهد بود. شما مي توانيد هر اسم زيبا و ساده اي را به کاسکوي خود بدهيد. به خصوص اگر بچه نداريد يا بچه دار نمي شويد، شما مي توانيد يک کاسکوي سخن گو خريداري کنيد يا يک جوجه کاسکوي چشم طوسي سالم و زيبا بخريد و پس از آوردن به خانه، همانند يک نوزاد يا کودک کوچک از آن پذيرايي کنيد، با آن سرگرم شويد و سعي کنيد که از همان ابتدا با آرامي با جوجه کاسکوي خود حرف بزنيد. نگرفتن سخن گويي در 4 ماه اول که جوجه کاسکو هنوز وحشي است، کاملاً عادي است. اما وقتي جوجه کاسکو اهلي مي شود، شما مي توانيد آموزش سخن گويي به آن را جدي بگيريد و با گذاشتن کلاس هاي منظم و روش تدريس صحيح، حرف زدن را به کاسکوي خود ياد بدهيد.


(2) هرگز در گوشي يا با صداي آرام چيزي را به کاسکو ياد ندهيد. زيرا کاسکو اگر هم کلمات در گوشي يا آرام را ياد بگيرد، در هنگام سخن گويي، چنان کلمات را بسيار آرام ادا مي کند و شما نمي توانيد بفهميد که کاسکو چه مي گويد.

(3) در تدريس براي کاسکو، ادا کردن هر درس با صداي بلند، قشنگ تلفظ کردن و آموزش درسهاي بامزه، زيبا و پرمعني؛ اهميت زيادي دارد. همچنين آرام ادا کردن کلمات، زشت ادا کردن کلمات و تکرار حرفهاي رکيک يا زشت و يا صداهاي زشت؛ مثل آروغ زدن و غيره، از جمله نکات منفي يا بسيار منفي در آموزش کاسکو محسوب مي شود. هرگز حتي به شوخي هم صدا يا حرف زشتي را در معرض شنود کاسکو تکرار نکنيد، چون کاسکو معني آنها را نمي داند و ممکن است در حافظه اش جاي بگيرد و مرتب چنان حرفها يا صداها را تکرار کند و نزد ديگران موجب آبروريزي شما شود. کاسکويي که حرفهاي رکيک را تکرار مي کند، هرچند در سخن گويي پيشرفته باشد، به علت راغب نبودن عموم خانواده ها در نگهداري چنان کاسکوها در خانه، در مواقع فروش اجباري، صاحبش مجبور مي شود که آن را به نصف يا يک سوم قيمت بفروشد. همواره توجه داشته باشيد که خوشايندي يا ناخوشايندي اداي برخي از صداها توسط کاسکو و انسان يکسان نيست. اداي برخي از صداها توسط يک فرد در يک جمع ممکن است بسيار زشت و يا بي معني باشد، در حالي که اداي همان صدا توسط کاسکو، موجب حيرت و خنديدن جمع حاضر مي شود. به طور مثال، اگر فردي در يک جمع صداي خروپف از خودش درآورد، اين صدا اگرچه رکيک، زشت يا توهين آميز نيست، ولي بي معني و بي ربط است و حاضرين از بي مزه گي چنان فرد حيرت مي کنند واين صدا موجب خنديدن کسي هم نمي شود. حال آن که اگر کاسکو در حضور يک جمع صداي خروپف فردي از افراد خانواده را تقليد کند، حاضرين از شنيدن اين صدا لذت مي برند و کاسکو با سر دادن چنين صداها، همه را مي خنداند و به حيرت وا مي دارد. اگر در يک جمع يا حتي جمع خانواده، ناگهان کسي بگويد «کيه؟ بفرماييد تو» يا صدايي مثل دزدگير ماشين، زنگ تلفن، و غيره در بياورد يا سوتي بلند بکشد و حتي سوتي خوش آهنگ را سر دهد؛ به طور قطع ديگران معترض او مي شوند و صداي او را زشت و بي معني و بي موقع تلقي مي کنند و اساساً کسي از يک آدم عاقل انتظار درآوردن چنان صداها يا گفتن کلمات يا جمله اي بي ربط را ندارد؛ حال آن که کاسکوي سخن گو با گفتن همين چيزها و سر دادن همين صداها، حاضرين را غرق در حيرت مي کند و هيچ کسي از شنيدن چنان چيزها از کاسکو، آن را ملامت نمي کند!
در ياد دادن حرفها و صداهاي خنده دار و بامزه به کاسکو، بايد هنرمند باشيد و حافظه محدود کاسکو را با کلمات، عبارات، جملات و صداهاي زيبا و ترجيحاً خنده دارد يا حيرت انگيز پرکنيد ـ نه هر کلام يا صدايي!
(4) وقتي کاسکو اهلي شد؛ زمان آموزش سخن گويي جدي آن آغاز مي شود و شما بايست از اين پس آموزش سخن گويي به کاسکوي خود را جدي بگيريد و وقت بيشتري را صرف آموزش آن کنيد. هر قدر شما در آموزش کاسکو کم حوصله تر باشيد يا روش تدريس شما نامنظم تر و ناصحيح تر باشد و وقت کمتري صرف آموزش کاسکو کنيد و نيز هر چه کاسکو کم هوش تر باشد، طول مدت يادگيري هر درس بيشتر خواهد شد.
(5) آموزش کاسکو را بايد با کلمات ساده شروع کنيد و به تدريج که کاسکو توانست کلمات ساده را تقليد کند، کلمات ديگر و سپس عبارات دو کلمه اي، سه کلمه اي و متعاقباً جملات کوچک و ساده، جملات بزرگتر، يک مصرع شعر يا يک بيت شعر به آن آموزش داده شود. در ابتدا، هرگز سعي نکنيد کلمات دشوار يا جمله را به کاسکو آمکوزش دهيد، دقت داشته باشيد که براي بچه هاي کلاس اول، معلم آموزش را از چه چيزهايي شروع مي کند و چقدر حوصله به خرج مي دهد تا بچه شما اعداد 1 تا 10 يا نوشتن و خواندن الفبا را ياد بگيرد. اگر بچه انسان هوش سرشاري داشته باشد و معلم خوبي هم داشته باشد، اين امکان وجود دارد که بچه انسان از 3 يا 4 سالگي آموزش پذير شود. اما چون تعداد بچه هاي بسيار باهوش در مقايسه با تعداد بچه هاي معمولي بسيار اندک هستند، به عنوان يک اصل، پذيرفته شده است که عموم بچه ها با ورود به سن 7 سالگي در مدرسه پذيرش شوند.
(6) آموزش کلمات: مثل نام خود کاسکو، نام افراد خانواده و غيره يا نام اشياء، سلام، الو، بفرماييد، متشکرم، بيا، برو، متشکرم و غيره.
آموزش عبارات دو کلمه اي يا دو بخشي: مثل، بفرماييد، بيا تو، برو بيرون، بيا بيرون، دوست دارم، عزيز من، عزيز مني،بوس بده، الو بفرماييد، سلام عزيزم، شب بخير،کاسکو لالا، و غيره.
آموزش عبارات چند کلمه اي يا جملات ساده: مثل، دوستت دارم عزيزم، برو درو وا کن، کيه در مي زنه، تلفن زنگ مي زنه،، زنده باد ايران، مواظب خودت باش، بيا تو پسر، بوسش کن، نازم کن، زود برگرد و غيره.
آموزش جملات بزرگتر: مثل، من صاحبم را دوست دارم، بچه برو درستو بخون، امروز خيلي زيبا شدي،زود بيا تو و غيره.
آموزش يک مصرع شعر: مثل، توانا بود هر که دانا بود.
آموزش صداها: مثل، صداي شرشر آب، صداي زنگ تلفن، زنگ موبايل، دزدگير ماشين، سق زدن، صداي قدقد مرغ، قوقولي قوقوي خروس، صداي سگ، صداي گربه و ديگرحيوانات يا پرنده ها؛ صداهايي خنده دار مثل خروپف؛ انواع سوتهاي خوش آهنگ، و هر صداي خوشايند ديگري که موجب حيرت يا خنده شما و ديگران شود.
(7) اين که چه چيزي را بايد به کاسکو ياد بدهيم، قانون خاصي ندارد و به صاحب کاسکو مربوط مي شود. فقط بايد از کلمات ساده شروع کنيد و تا کاسکو به کلمات ساده پاسخ نداده است، کلمات مشکل را براي آن تکرار نکنيد. سعي کنيد براي آموزش کاسکو برنامه ريزي دقيقي از لحاظ زمان تدريس و نوع درسها تنظيم کنيد و به اجرا درآوريد. در آموزش کاسکو، چنان شتابزده عمل نکنيد که خودتان و کاسکو را خسته کنيد. اگر وقت کافي داريد مي توانيد کلاسهاي مختلفي در هر کروز براي کاسکو بگذاريد و در هر نوبت حداکثر 20 دقيقه کاسکو را آموزش دهيد. در تنظيم مطالب هر درس، آنها را روي کاغذي بنويسيد و تا کاسکو مطالب يک درس را تکرار نکرد، درس بعدي را شروع نکنيد و در کلاسهاي بعد نيز همان درس را بدهيد. مطالب هر درس نبايد شامل يک کلمه يا دو کلمه اي يا جمله تنها باشد. اگر شما يک کلمه را براي کاسکو مرتب تکرار کنيد، حوصله کاسکو را سر مي بريد و حواسش از کلاس شما پرت مي شود. توجه داشته باشيد که اگر خود شما سر کلاس باشيد و معلم بخواهد در يک جلسه درس عدد يک را به شما ياد بدهد و از ابتدا تا انتهاي کلاس مرتب بگويد يک، چه حالتي به شما دست مي دهد. لذا هرگز خيال نکنيد که يک کلمه را بايد آن قدر تکرار کنيد تا کاسکو ياد بگيرد و بعد برويد سر درس بعدي.
مي توان 4 کلمه + يک عبارت کوتاه / دو کلمه + يک عبارت بزرگ / دو عبارت کوچک / يک کلمه + يک جمله / و امثال اينها را به عنوان محتواي يک جلسه تدريس انتخاب کرد. مثلاً درس يک جلسه ممکن است شامل: «بابا ـ بيا ـ علي ـ سلام ـ بفرماييد تو» / « کجا رفته بودي» / سلام عليکم ـ الو بفرماييد / محمد ـ بچه شيطوني نکن / ميازار موري که دانه کشي است ـ که جان دارد و جان شيرين خوش است / توانا بود ـ هر که دانا بود / کاسکو خوشگله ـ بيا تو ـ بيا بالا.
شبيه درسهاي فوق يا شيرين تر از آنها را مي توانيد به ميل خودتان روي کاغذي بنويسيد و در هر کلاس به مدت 20 دقيقه براي کاسکو تدريس کنيد يا روي نوار ضبط کنيد و حداکثر به مدت 20 دقيقه آن را براي کاسکو پخش کنيد. فراموش نکنيد که بين هر کلمه تا کلمه يا عبارت يا جمله بعدي بايد يک مکث حدود 5 ثانيه اي داشته باشيد. همچنين کلمات، عبارات و جملات را بايد شمرده، سليس، زيبا و با صداي بلند ادا کنيد.
سعي کنيد در آموزش کاسکو لفظ بچه گانه يا مسخره به کار نبريد، زيرا کاسکو ياد مي گيرد که سخن شما را همان طور که ادا کرده ايد، تقليد کند، به طور مثال، اگر مي خواهيد (نازي ـ عزيز بابا ـ عسلي و برو تو) را به کاسکو ياد بدهيد، نگوييد: (ناژي ـ عژيژ بابا ـ عشلي ـ بلو تو».
وقتي يک درس ساده را مدتي است تلاش مي کنيد به کاسکو ياد بدهيد و هنوز پاسخي نگرفته ايد، سعي نکنيد، درس دشوارتري را براي کاسکو تکرار کنيد. اگر کاسکو واقعاً از گقتن يک کلمه يا اداي صحيح يک جمله عاجز است، از آموزش آن صرف نظر کنيد و سعي نکنيد که با تکرار بيش از حد يک درس حوصله کاسکو را سر ببريد.
شايد نتوان الگوي يادگيري کاسکو را به طور کامل با الگوي يادگيري انسان مقايسه کرد، اما به عنوان يک اصل مي توان پذيرفت که تدريس ناصحيح و غيراصولي همان طور که براي انسان خسته کننده و آزار دهنده است، براي کاسکو هم مي تواند آزاردهنده باشد.
همان طور که خود شما بزرگترين آرزويتان در سر کلاسها اين بود که زنگ بخورد و معلم يا استاد کلاس را ختم کند و حداکثر مي توانستيد تا نزديکيهاي خوردن زنگ سخنان معلم را تحمل کنيد و اگر معلم ساعت کلاس را کش مي داد، خوشتان نمي آمد؛ سعي کنيد اين خوشامدها و بدآمدها را در تدريس خودتان براي کاسکو هم رعايت کنيد. به عبارت ديگر، خيال نکنيد که اگر براي کاسکو در کار آموزش پرحرفي کنيد، کاسکوي شما خوشش مي آيد و بيشتر ياد مي گيرد!
ضمن هر نوبت تدريس، حتماً کلمات يا عباراتي را که کاسکو يک معلم داشته باشد. البته وقتي کاسکو در سخن گويي به خوبي راه افتاد، مانعي ندارد که ديگر افراد خانواده هم به آن آموزش دهند. فقط مراقبت باشيد کسي حرف زشتي را به کاسکو ياد ندهد.
بيشتر مردم کاسکو را با اين خيال خريداري مي کنند که اين پرنده سخن گو استو هرچه بگويند، فوراً کاسکو همان کلمه يا جمله را تکرار مي کند. حال آن که اين پرنده علي رغم اين که در تقليد صدا و تکرار کلمات با لهجه فرد ياد دهنده به آن، بعد از انسان، قدرتمندترين جاندار است، معناي هيچ کلمه يا جمله اي را نمي فهمد. البته به تدريج با تکرار فراوان برخي از کلمات و جملات توسط شما يا کاسکو و عملي که متعاقب چنان گفته ها معمولاً انجام مي شود، کاسکو تا حدودي به مفهوم کلي آنها پي مي برد و گاه ممکن است کلمه يا جمله اي را تکرار کند که انتظار پاسخ از طرف شما را دارد. به طور مثال: وقتي شما غذايي را مرتب به منقار کاسکو نزديک کنيد و در همين حال چندين بار بگوييد: بخور، بخور... کاسکو کلمه بخور را ياد مي گيرد و جالب توجه است که گاه اين کلمه را زماني تکرار مي کند که نياز به غذا دارد و منظور کاسکو از گفتن «بخور يا بخور ـ بخور» ، اين است که ميل دارد شما غذايي را با دست خودتان به آن بدهيد.
(9) وقتي آموزش توسط شما شروع مي شود، يک کاسکوي باهوش، گوش خود را تيز مي کند و کاملاً واضح است که مشغول شنيدن حرفهاي شما است. گاهي ممکن است کاسکو وسط حرفهاي شما، کلمه يا کلماتي را تکرار کند يا سوتهايي را سر دهد. در اين مواقع شما بايد ساکت شويد تا کاسکو حرفهاي خودش را بزند و پس از ساکت شدن مجدد کاسکو، شما آموزش خود را دوباره شروع کنيد.
(10) در آموزش سخن گويي به کاسکو، بايد به نکات زير توجه داشته باشيد:
? از نوارهايي با صداي نامطلوب براي آموزش کاسکو استفاده نکنيد. نوارهاي با زمينه اي از صداهاي گنگ که يادگيري صداي اصلي را تحت تأثير قرار مي دهد، نامطلوب است.
? ممکن است صدايي که کاسکو از نوار ديگران مي گيرد، مطلوب شما نباشد و شما ميل نداشته باشيد حافظه و قدرت يادگيري محدود کاسکوي خود را با کلماتي که ميل نداريد، پر کنيد. شما مي توانيد يک نوار مطلوب خودتان يا اساساً نواري را که به روش اصولي با صداي خودتان پر شده است طبق برنامه صحيح براي کاسکو بگذاريد. اگر ميل داريد کاسکو صداي همسر يا بچه شما را نيز ياد بگيرد، از هر فرد يک نوار پر کنيد. به خاطر داشته باشيد که نبايد در يک طرف نوار بيش از يک درس نبايد پر شود. اگر کلمات يا عبارات يا جملات بيش از حدي را پشت سر هم براي کاسکو بگوييد يا روي نوار ضبط کنيد، يادگيري کاسکو بسيار دشوار مي شود و کلمات را قاطي مي کند. بايد هر کلمه، عبارت يا جمله يا مصرع شعر يا بيت شعر که قرار است به کاسکو آموزش داده شود، به طور ميانگين 50 بار براي کاسکو تکرار شود. البته برخي کاسکوها به کمتر از 50 بار تکرار و برخي به بيشتر از 50 بار تکرار هر درس نياز دارند.
? براي کاسکو يادگيري از نوارهايي که به طور ناصحيح پر شده است، بسيار دشوار است و ممکن است آنها را به صورت بلغور شده ياد بگيرد يا تکه هايي از آنها را ياد بگيرد.
? شايد شما بخواهيد کاسکو کلمات و جملات را از خود شما يا افراد خانواده شما ياد بگيرد و با لهج? خود شما صحبت کند. بسيار واضح است که وقتي کاسکو حرف خود شما يا همسر يا بچ? شما را تکرار مي کند، اين تقليد صدا براي شما بيسار لذت بخش تر از تقليد صداي ديگران توسط کاسکو خواهد بود.
? کلماتي را که کاسکو ياد مي گيرد، در آينده نيز آنها را تکرار مي کند. اگر بخواهيد کلمه را کاسکو تکرار نکند، بايد هر مقدار هم که کاسکو آن را تکرار کرد، شما آن را تکرار نکنيد. اين روش باعث مي شود که به تدريج کلمات يدگري را که مرتباً براي کاسکو تکرار مي کنيد، آنها را ياد بگيرد و حافظه اش بيشتر با کلمات جديد پر شود.
? براي وادارد کردن کاسکو به فراموش کردن کلمات رکيک و زشت، راه چاره تکرار نکردن آن کلمات توسط خود شماست (در اين باره به کتاب اول کاسکو مراجعه کنيد).
? صبح که پارچه يا پتو را از روي قفس کاسکو بر مي داريد، ملاحظه مي کنيد که کاسکو سوتهايي را مي کشد و اگر کلمات يا جملاتي را بلد باشد، به تکرار آنها مي پردازد. مدتي هم ورزش مي کند و با استفاده از منقار و پنجه هايش کبه دور قفس مي چرخد و سپس به غذا خوردن مي پردازد. پس از اين مرحله قدري خسته مي شود و آمادگي آموزش ديدن پيدا مي کند. در حدود ساعت 10 الي 11 صبح کاسکو ميل دارد خودش حرف بزند يا سوتهايي را که بلد است، بکشد. اين حالت نيز معمولاً تا ساعت 12 الي يک بعد از هر ادامه مي ميابد. پس از آن قدري غذا مي خورد و آماده استراحت مي شود. در حدود ساعت 3 تا 4 بعدازظهر کاسکو ميل به شنيدن و يادگيري دارد و پس از آن ميل به حرف زدن پيدا مي کند. وقتي هوا تاريک مي شود، کاسکو قبل از خواب علاقه زيادي به يادگيري دارد.
? شما مي توانيد در مواقع بيداري کاسکو و زمانهايي که کاسکو مشغول سوت کشيدن يا حرف زدن يا خوردن يا چرخيدن به دور قفس نيست، هر دو ساعت يک بار يک کلاس 20 دقيقه اي براي کاسکو بگذاريد.
? در خصوص ساعات مذکور، بايد گفت که اين اوقات و مناسبت آنها براي خواب، استراحت، غذا خوردن، ورزش، سخن گفتن يا سوت کشيدن و آموزش ديدن؛ يک قاعده استاندارد ندارد و شما نيز مي توانيد با استفاده از الگوي ارائه شده، الگويي مشابه طراحي کنيد و حرفهاي مطلوب خودتان در درسهاي مختلف بگنجانيد و براي کاسکو تدريس کنيد. بنابراين توصي? من اين است که اوقات تدريس را شما در مورد کاسکوي خودتان تجربه کنيد و دريابيد که بهترين اوقاتي که کاسکوي شما آماه کلاس مي شود، چه اوقاتي از روز است.
(11) سعي کنيد کلاس آموزش تقليد صدا را براي کاسکوي خود به طور منظم و در ساعاتي که کاسکوي خود را عادت مي دهيد، برگزار کنيد تا کاسکو عادت کند که سر کلاسها فقط گوش کند و حرف نزند، سوت نکشد و دور قفس نچرخد.
(12) وقتي کاسکو در حال سوت کشيدن، حرف زدن، بازيگوشي، غذا خوردن، آب خوردن، خوابيدن يا استراحت است، سعي نکنيد چيزي به آن ياد بدهيد، زيرا در اين مواقع کاسکو آمادگي تمرکز حواس براي شنيدن و ضبط صداها را ندارد.
(13) اگر دو يا چند کاسکو کنار هم باشند، آنها با هم مشغول ارتباط مي شوند و آموختن آنها اگر غيرممکن نباشد، تا حد زيادي نااميدکننده است. من در اين مورد به نتيجه قطعي رسيده ام و هرگز نتوانستم در کلاسهاي دسته جمعي حتي يک کلمه را به هر يک از 7 کاسکوي مورد تحقيق خودم ياد بدهم.
(14) اگر يک کاسکوي سخن گوي پيشرفته را در کنار يک کاسکوي تازه به سخن آمده بگذاريد، کاسکوي تازه کار تا زمان يکه کنار کاسکوي پرحرف است، چيزي نمي گويد و قطعاً از لحاظ سخن گويي به تدريج برخي از کلمات را از ياد مي برد. چنين به نظر مي رسد که کاسکوي سخن گوي پيشرفته، باعث احساس حقارت در ک اسکوي تازه به حرف آمده مي شود و چنين کاسکويي ترجيح مي دهد که در مقابل يک کاسکوي پيشرفته، اگر هم چيزي بلد است، سکوت اختيار کند. وقتي دو يا چند کاسکو در کنار هم باشند، حتي کاسکوي سخن گوي پيشرفته نيز بسيار کم حرف مي زند و بيشتر سوت مي کشد يا با صداهاي طبيعي خود با کاسکوهاي ديگر ارتباط برقرار مي کند. تحت اين شرايط بعيد است که هيچ يک از کاسکوها پيشرفت کنند، مگر آن که انها را جوري از هم جدا کنيد که صداي يکديگر را نشنوند. مثلاً آنها را در دو طبقه جداگانه از يک خانه يا دو اتاق دور از هم بگذاريد. اما بايد توجه داشته باشيد که شما چنان وقتي را نداريد که براي هر يک از آنها به طورجداگانه کلاس بگذاريد و از آنها مراقبت کنيد، مگر آن که بيکاري فراواني داشته باشيد. برخي افراد ممکن است علاقه مند شوند که به جاي يک کاسکو، دو يا چند کاسکو خريداري کنند و زحمات لازم براي سخن گو کردن يک کاسکو را به طور همزمان براي چند کاسکو به کار گيرند. براساس تجارب به دست آمده، بايد گفتکه رسيدگي، تربيت و آموزش سخن گويي به چند کاسکو به طور همزمان، نتيجه بخش نخواهد بود و شخص به زودي متوجه مي شود که کاسکوها در ساعات کلاس درس به جاي گوش دادن به مربي خود، هر يک مشغول بازيگوشي خاصي مي شوند و / يا سوت مي کشند و هيچ علاقه اي به رعايت نظم کلاس ندارند. تحت اين شرايط، شما به زودي از آموزش کاسکوها خسته مي شويد و تنها راه چاره اين است که يکي از آن ها را نگهداريد و بقيه را بفروشيد. البته اگر شما از لحاظ تعداد اتاق در خانه محدوديت نداريد، مي توانيد در هر اتاق يک کاسکو نگهداري کنيد و براي هر يک از آن ها به طور جداگانه کلاس بگذاريد. به هر حال شرايط محل آموزش کاسکوها بايد جوري باشد که کاسکوها نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. کاسکوها علاوه بر ارتباط طبيعي که با هم برقرار مي کنند، به شدت حسود هستند و هر يک از آن ها فقط ميل دارند که صاحبشان فقط مال خود آن ها باشد و وقتي متوجه شوند که شما علاوه بر آن ها به ديگري هم محبت مي کنيد، خوششان نمي آيد و ناراحتي آن ها به شکل بي توجهي اي به شما سر کلاس و کمتر حرف زدن در ساير مواقع بروز مي کند.
(15) کاسکو عبارات دو کلمه اي مثل اللهُ اکبر را بسيار دشوارتر از يک کلمه اي ياد مي گيرد. اگر ابتدا شما به کاسکو «الله» را ياد بدهيد و سپس «اکبر»، طول مدت يادگيري اين دو کلمه کمتر از «اللهُ اکبر» خواهد بود. بنابراين آموزش را موآمو
از کلمات ساده شروع کنيد و پس از آن که کاسکو 20 تا 30 کلمه ياد گرفت، عبارات دو کلمه اي را به آن آموزش دهيد. وقتي کاسکو توانست چند عبارت دو يا چند کلمه اي را ياد بگيرد، شما مي توانيد به آموزش جمله براي آن اقدام کنيد.
(16) از مجموع مطالب يک درس، کلمه يا عبارتي را که کاسکو ياد گرفت، از درس حذف کنيد و کلمه يا عبارت جديدي جاي آن بگذاريد و به تکرار مجموع يک درس ادامه دهيد و کلمه يا عبارت حذف شده از فهرست را ببريد جزء سخنان يادگرفته که در هر جلسه تدريس يک يا دو بار بايد تکرار شود تا از ياد کاسکو نرود. تا وقتي کاسکو يک درس (کلمه ـ عبارت يا جمله) را ياد نگرفته و تکرار نکرده، آموزش درس جديد را براي آن شروع نکنيد. هر درس را به هر تعداد جلسه تکرار که نياز داشت، ادامه دهيد. مگر آن که مطمئن شويد کاسکو يک کلمه يا عبارت را نمي تواند بگويد و بهتر است آن را حذف و چيز ديگري را جاي آن بگذاريد.
ممکن است براي يادگيري هر درس توسط کاسکو، نياز داشته باشد که شما در روز چند کلاس 15 تا 20 دقيقه اي براي کاسکو بگذاريد و ممکن است مجبور باشيد که براي ياد دادن يک درس به کاسکو، همان درس را روزانه چند بار و طي چند روز براي کاسکو تکرار کنيد. تکرار هر درس براي کاسکو بايد به اندازه کافي ادامه يابد تا ياد بگيرد يا شما مطمئن شويد که ياد نخواهد گرفت و درس ديگري را جايگزين آن درس کنيد. توجه داشته باشيد که اگر درسهاي آموخته شده توسط کاسکو، براي آن تکرار نشود، ممکن است کاسکو برخي از آنها را در حين سخن گويي روزانه تکرار نکند و پس از مدتي آنها را فراموش کند. به محض اين که کاسکو يک درس را تکرار کرد. فوراً آن را ثبت کنيد.
(17) در هنگام تدريس، هر بار که درس را تکرار مي کنيد، بايد 5 ثانيه سکوت کنيد و پس از آن دوباره درس را تکرار کنيد و به همين شيوه تا پايان جلسه، تکرار درس را ادامه دهيد. در انتهاي هر جلسه که قصد داريد دروس گذشته را براي کاسکو تکرار کنيد، لازم است بين تکرار آن دروس نيز فاصله 5 ثانيه سکوت را رعايت کنيد.
(18) اگر در هنگام آموزش، پس از گفتن درس، آن را بلافاصله تکرار کنيد، دو مشکل پيش مي آيد: يکي آن که براي کاسکو حجم يک درس دوبار تکرار شده، دو برابر خواهد بود و يادگيري آن بسيار دشوارتر خواهد بود. ديگر آن که اگر کاسکو درسي را به صورت دو بار تکرار پشت سر هم ياد بگيرد، اين شکل يادگيري غلط است. به طور مثال، اگر شما قصد داشته باشيد «سلام» را به کاسکو ياد بدهيد و در هنگام آموزش، سلام را دوبار بدون فاصله (سکوت 5 ثانيه اي) تکرار کنيد (مثل: سلام سلام)، اگر چه يادگيري چنين درسي براي کاسکو بسيار دشوارتر از يادگيري «سلام» خواهد بود، ولي وقتي کاسکو چنان درسي را ياد بگيرد، به صورت «سلام سلام» تکرا رخواهد کرد ـ نه به صورت «سلام» که اين يادگيري غلط و نامطلوب است.
(19) اگر قصد داريد «الله اکبر» را به کاسکو آموزش دهيد، بايد بين هر بار گفتن الله اکبر، 5 ثانيه سکوت کنيد. حال اگر پس از گفتن الله اکبر، بلافاصله آن را تکرار کنيد، دشواري يادگيري اين درس براي کاسکو به انداز? يک درس 4 کلمه اي است، ضمن آن که پس از يادگيري، کاسکو دو بار پشت سر هم و بدون مکث درس را مي گويد؛ مثل «الله اکبر الله اکبر» که در واقع هدف شما اين نبوده و اين گونه ادا کردن دروس غلط است.
(20) شايد فکر کنيد که اگر کاسکو براي يادگيري يک درس يک کلمه اي: مثل «الله»، به 50 بار تکرار آن توسط شما نياز داشته باشد. براي يادگيري يک درس دو کلمه اي؛ مثل «الله اکبر»، به 100 بار تکرار نياز خواهد داشت. اما متأسفانه چنين نيست؛ زيرا هر چه کلمات دشوارتر يا تعداد کلمات يک عبارت بيشتر شود، نياز به تکرار براي آموخته شدن توسط کاسکو از يک کلمه اي به دو کلمه اي، دو برابر نمي شود، بلکه ممکن است به سه تا چهار برابر تکرار نياز باشد. مثلاً در مثال فوق براي يادگيري «الله» به 50 بار تکرار؛ براي يادگيري «اکبر» به 50 بار تکرار و براي يادگيري «الله اکبر» ممکن است به 150 بار تکرار نياز باشد. نياز شما به تکرار هر درس بستگي به هوش کاسکو، زمان مناسب تدريس، شيوه تدريس و يکنواخت ادا کردن دروس دارد.
(21) اگر شما استاد خوبي نباشيد و فقط در آموزش درس «الله اکبر»، سکوت 5 ثانيه اي لازم را بين هر بار تکرار رعايت نکنيد، براي کاسکو درس به شکل «الله اکبر الله اکبر» تلقي مي شود. در اين مورد نيز اولاً عبارت غلطي را به کاسکو ياد داده ايد؛ ثانياً کاسکو براي يادگيري آن، چون يک درس 4 کلمه اي تلقي مي شود، به جاي 200 بار تکرار، به تکرار بيشتري نياز خواهد داشت.
(22) اگر کاسکوي شما براي يادگيري يک درس يک کلمه اي؛ مثل «علي» به 50 بار تکرار نياز داشته باشد، زماني با 50 تکرار چنين درسي را ياد مي گيرد که اولاً بين هر دو تکرار سکوت 5 ثانيه اي رعايت شود، ثانياً درس با لهج? يکنواخت، تون يکنواخت و صداي يکنواخت (از لحاظ بلند و يواش گفتن شما) تکرار شود. حال اگر در تکرارهاي مختلف، شما نتوانيد بلند و کوتاهي، لهجه يا تون صداي خود را به طور يکنواخت حفظ کنيد؛ اين جا هم مشکل پيش مي آيد؛ يعني اين که کاسکو در هر باري کحه شما درس را بلند مي گوييد، آن را يک درس و وقتي کوتاه مي گوييد، آن را درسي ديگر تداعي مي کند. همچنين اگر نتوانيد لهجه خود را در تکرارهاي مختلف به طور يکنواخت حفظ کنيد، کاسکو در هر بار تغيير لهجه، اداي درس به شکلهاي مختلف را به عنوان درسهاي مختلف تداعي کند.
به طور مثال، وقتي مي خواهيد درس «سلام» را به کاسکو آموزش دهيد، اگر نتوانيد درس را با لهجه و تون يکنواخت تکرار کنيد؛ مثلاً در تکرارهاي مختلف چنين بگوييد: «سَلام ـ سِلام ـ سُلام ـ سيلام ـ سالام يا کاسکو سلام ـ سلام کاسکو» / يا اين که درس را با تون هاي مختلف تکرار ک نيد، مثل: «سلام با صداي بلند ـ سلام با صداي متوسط ـ سلام با صداي يواش ـ سلام با صداي بم ـ سلام با صداي زير» / يا اين که مخلوطي از لهجه ها و تون هاي متفاوت صدا را در اداي هر يک از تکرارهاي درس به کار بريد؛ به طور قطع چنين طرز بيان و تدريس براي آموزش کاسکو مطلوب نخواهد بود و کاسکو از شما چيز قابل توجه اي ياد نخواهد گرفت.
با درک حقايق فوق ملاحظه مي شود که آموزش کاسکو به مهارت و استادي خاص نياز دارد و اگر مردم بدانند که صاحب يک کاسکوي سخن گو چقدر زحمت کشيده تا توانسته است تعداد زيادي کلمه، عبارت، جمله يا شعر را به کاسکوي خود ياد بدهد، ديگر متعجب نخواهند شد از اين که روي يک کاسکوي سخن گوي پيشرفته صاحبش قيمت بالايي بگذارد.
(23) کاسکو نمي تواند مثل آدم با سرعت بگويد «بسم الله الرحمن الرحيم» اما با تمرين فراوان مي تواند بگويد «بسم الله ـ الرحمن ـ الرحيم». شما هم مبراي يادگيري آسان تر کاسکو، کلمات هر جمله (درس) را بخش بخش تکرار کنيد و بين هر بخش از يک جمله حدود نيم ثانيه فاصله بيندازيد. در غير اين صورت ممکن است پس از صدها بار تکرار يک جمله به طور سريع، کاسکو کآن را ياد نگيرد يا فقط بخشي از آن را ياد بگيرد. همچنين اگر قصد داريد جمله را را به کاسکو ياد بدهيد و بين کلمات جمله فاصله اي بيشتر از نيم ثانيه بيندازيد، کاسکو ممکن است هر يک از کلمات آن جمله را به طور جداگانه تکرار کند و شما به هدف خود نرسيد.
اگر مي خواهيد «بسم الله الرحمن الرحيم» را به کاسکو ياد بدهيد، اين عبارت را بند و شمرده بگوييد. اينطور: «بسم الله ـ الرحمن ـ الرحيم».
(24) در کآموزش جمله به کاسکو، ضمن اين که بايد بين هر بخش يا کلمه و بخش يا کلم? ديگر جمله يک مکث کوتاه نيم ثانيه اي داشته باشيد، نبايد اين مکث از نيم ثانيه ***** کند. اگر مکث طولاني تر شود، ممکن است کاسکو هر يک از کلمات جمله را يک درس جداگانه بپندارد و نتواند ضرورت اداي پشت سر هم آنها را تشخيص دهد و نتيجه اين شود که در اداي يک جمله چهار کلمه اي، انگار شما از کاسکو مي خواهيد که چهار درس يک کلمه را به طور همزمان ياد بگيرد که چنين خواسته اي از کاسکو با توجه به روش غلط اداي درس توقع اي بي جا است. زير ا در آموزش 4 کلمه متفاوت در يک جلسه درس، بايد فاصله 5 ثانيه اي را بين کلمات رعايت کنيد. حال اگر در آموزش کي جمله 4 کلمه اي به جاي 5 ثانيه، فاصله نيم ثانيه اي را بين کلمات رعايت کنيد، کاسکو خيال مي کند که 4 کلمه ادا شده کلمات يک جمله هستند و با ادا کردن پس سر هم آنها شما به هدف خود نمي رسيد. مثلاً وقتي مي خواهيد کلمات «علي ـ سماور ـ بخور ـ بچه بشين» را در يک درس به کاسکو ياد بدهيد و انتظار داريد کاسکو آن کلمات را ياد بگيرد و به طور جداگانه بگويد، اگر به جاي 5 ثانيه مکث بين آنها، فقط نيم ثانيه مکث کنيد، کاسکو آنها را به صورت يک جمله 5 کلمه اي مي فهمد. اما مشکل اين جاست که براي يادگيري يک جمله 5 کلمه اي نسبت به هر يک از کلمات مذکور، تازه اگر کاسکو هوش کافي براي يادگيري يک جمله 5 کلمکه اي داشته باشد، دست کم به تکراري بيش از 10 برابر مورد نياز براي يادگيري آن 5 کلمه نياز خواهد داشت. جالب توجه اين است که اولاً تحت اين شرايط شما متعجب مي شويد که چرا کاسکو کلمات درس مذکور را سر وقت ياد نگرفته است و ثانياً اگر هم شما سماجت کنيد و کاسکو هم هوش يادگيري چنان جمله اي را داشته باشد، تازه ياد مي گيرد که جمله اي به اين صورت: «علي سماور بخور بچه بشين» را ادا کند که هم بي معني است و هم مطلوب شما نيست و هم 10 برابر وقت شما را گرفته است.
حال اگر در ياد دادن يک جمله به کاسکو، به جاي مکث نيم ثانيه اي بيشتر مکث کنيد، ممکن است کاسکو کلمات هر جمله را مجزا از هم فرض کند. در اين مورد، اگر کاسکو چنان کلمات را به طور مجزا ياد بگيرد، قطعاً جمله مطلوب شما را ياد نگرفته است. همچنين به دليل رعايت نادرست مکث، کاسکو در يادگير چنان درس هم به صورت جمله و هم به صورت کلمات مجزا مشکل خواهد داشت و اگر کلمات را به طور مجزا ياد بگيرد که بعيد است، تکرار هر يک از کلمات آن جمله به تنهايي نيز مطلوب شما نخواهد بود. اين امکان وجود دارد که کاسکو يک يا دو کلمه از جمله را ياد بگيرد و فقط آنها را تکرار کند؛ مثلاً از جمله «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقط «بسم الله» را ياد بگيرد. البته «بسم الله» به تنهايي عبارت زيبا و با مفهومي است، ولي اولاً هدف شما ياد دادن کامل «بسم الله الرحمن الرحيم» بوده، نه فقط «بسم الله». ثانياً در جملات ديگر، ممکن است اداي يک يا دو کلمه از جمله، اساساً چيزي از آن جمله را نرساند؛ مثلاً در يادگيري «توانا بود هر که دانا بود»، کاسکو فقط گفتن «توانا» يا «توانا بود» را ياد بگيرد.
بنابراين به خاطر داشته باشيد که در آ موزش جملات، هم بايد بين هر کلمه نيم ثانيه مکث کنيد و هم مکث شما بيشتر از نيم ثانيه نشود. همچنين در آموزش کلمات مختلف بايد بين هر دو کلمه يک مکث حداقل 5 ثانيه اي بکنيد. مکث کمتر از 5 ثانيه موجب مي شود که کاسکو تلاش کند کلمات را به شکل يک جمله ياد بگيرد و مکث بيشتر از نيم ثانيه موجب مي شود که کاسکو در يادگيري يک جمله، خيال کند که کلمات آن جمله کلماتي متفاوتند. در هر دو صورت خطاي انجام شده هم به صورت کمتر شدن يا صفر شدن توان کاسکو در يادگيري هم به صورت جدا ادا کردن کلمات جمله از هم، هم به صورت پيوسته ادا کردن کلمات متفاوت و نيز مخلوطي از خطاهاي ذهني ديگر براي ک اسکو پيش مي آيد که نهايتاً به صورت ياد نگرفتن، ياد گرفته تکه اي از يک جمله، ياد گرفتن اداي کلمات مختلف به صورت پشت سر هم در سخن گويي کاسکو بروز خواهد کرد.
توجه: آن چه در اين نوشته به صورت بايد و نبايد ذکر مي شود، رعايت دقيق يا بي دقتي در رعايت آنها، باعث کاهش کيفيت يادگيري توسط کاسکو مي شود. لذا شما هر چه در اين کار جدي تر و مصمم تر باشيد، بايد اين نکات را دقيق تر رعايت کنيد.
(25) عباراتي مثل «يا علي» را بايد به صورتي تکرار کنيد که حالت دو کلمه اي يا دو بخشي پيدا نکند؛ يعني بين «يا» و «علي» فاصله نيندازيد! و نگوييد «يا ـ علي» (خط تير به معني مکث است). چون ممکن است کاسکو چنين ياد بگيرد که «يا» يک کلمه است و «علي» يک کلمه ديگر و لذا گاهي بگويد «يا» و گاهي بگويد «علي». در اين صورت نه تنها کاسکو عبارت مورد نظر را اشتباه ياد گرفته است، بکله طول مدت يادگيري و تعداد دفعات تکرار مورد نياز براي يادگيري نيز بيشتر مي شود و اساساً تکرار يا و علي، هيچ يک يا علي مورد نظر شما نخواهد شد؛ چون «يا» به تنهايي يک صداي بي معني است و «علي» به تنهايي يک نام معمولي است. اما «يا علي» براي ما مفهومي خاص دارد.
(26) اگر شما به کاسکو بگوييد «بخند»، کاسکو نمي خندند. حال اگر چند بار «بخند» را به عنوان يک کلمه تکرار کنيد، کاسکو ياد مي گيرد که گاهي بگويد «بخند». اما اگر مي خواهيد کلم? بخند را به صورت دستور از شما بپذيرد و وقتي مي گوييد بخند، شروع به خنديدن کنأ، بايد بگوييد «بخند» و متعاقباً خودتا بخنديد و اين حرف و عمل را آن قدر تکرار کنيد تا کاسکو ياد بگيرد که در مقابل کلم? دستوري «بخند»، همان طوري که صداي خنديدن را از خود شما ياد گرفته است، صداي خنده را تقليد کند. در اين صورت پس از مدتي ملاحظه خواهيد کرد که وقتي مي گوييد «بخند»، بدون آن که نياز باشد خود شما بخنديد، کاسکو بلافاصله يا با قدري تأخير شروع به خنديدن مي کند. البته خنديدن کاسکو خنده آن نيست، بلکه فقط تقليد صداي خند? شماست.
? کاسکو در حرف زدن، مستقل عمل مي کند و غالباً هر وقت ميل داشته باشد حرف مي زند. کاسکو معمولاً به دستورات شرطي شده پاسخ مي دهد؛ مثلاً اگر درست آموزش ديده باشد، متعاقب دستور «بخند»، مي خندد. اما اين گفته يک حکم صريح نيست کو ممکن است کاسکو علي رغم ياد گرفتن يک يا چند کلم? دستوري، به دستور عمل نکند. مرغ مينا علي رغم ضعف فراواني که در تقليد صدا نسبت به کاسکو دارد، معملاً در حضور غريبه ها و حتي بنا به دستور يا خواست غريبه ها هم به تکرار کلمه يا عباراتي که ياد دارد پاسخ مي دهد، در حالي که کاسکو معملاً نزد غريبه ها حرف نمي زند و در اطاعت از صاحب خود براي حرف زدن يا تکرار يک دستور، چنان که بايد مطيع نيست.
(27) در مورد ياد دادن دستورهاي توام با عمل، علاوه بر اين که کاسکو ياد مي گيرد که با اين گونه دستورات داخل قفس شود يا بخندد يا کلمه اي را به زبان آورد يا حرکت خاصر را انجام دهد؛ کاسکو کلمنه يا عبارت دستوري را هم ياد مي گيرد و گاهي خودش آن دستور را مي گويد و خودش هم اجرا مي کند؛ مثلاً ياد مي گيرد که وقتي روي قفس نشسته و به ميل خود مي خواهد داخل قفس برود، اول چند بار دستور «برو تو» را تکرار کند و بعد به طرف درب قفس برود.


(28) اگر شما کف بزنيد و خيال کنيد که کاسکو با شنيدن صداي کف زدن شما مي رقصد، کاسکو نخواهد رقصيد. اگر جلوي کاسکو بارها کف زدن را تکرار کنيد، ياد مي گيرد که با دهانش صداي کف زدن شما را تقليد کند. اگر دوست داريد که با کف زدن، کاسکوي شما برقصد، چاره اي نداريد جز آن که بارها جلوي قفس کاسکو بنشينيد و همراه با کف زدن، سر و گردن خود را به طرف راست و چپ و بالا و پايين تکان دهيد. در اين صورت ملاحظه خواهيد کرد که پس از مدتي، به محض اين که شما کف مي زنيد، بدون اين که نياز باشد شما خودتان را تکان دهيد، کاسکو متعاقب کف زدن شروع به رقصيدن مي کند. همچنين اگر مي خواهيد با دستور «کاسکو برقص»، کاسکو براي شما برقصد بايد بارها پس از گفتن «کاسکو برقص»، خودتان شروع به تکان دادن سر و گردن خود کنيد. در اين مورد نيز پس از مدتي متعاقب گفتن «کاسکو برقص»، کاسکو شروع به رقصيدن مي کند.
(29) پاسخ کاسو به برخي از دستورات که توسط کاسکو با عمل يا گفتن کلمه يا جمله اي انجام مي شود، پاسخي است که در علم فيزيولوژي به آن پاسخهاي شرطي شده گفته مي شود. اين نظريه براي اولين بار توسط پاولف «فيزيولوژيست مشهور روسي» روي برخي اعمال شرطي شده توسط سگبه اثبات رسيد. گاهي ممکن است پاسخهاي شرطي شده مربوط به عبارات يا جملات ياد گرفته شده توسط کاسکو باشد. به طور مثال، اگر کاسکو قدرت گفتن «بسم الله الرحمن الرحيم» را داشته باشد. اين امکان وجود دارد که وقتي شما مي گوييد «بسم الله»؛ کاسکو ادام? جمله را بگويد: يعني «بسم الله الرحمن الرحيم». اين گونه موارد نيز در رديف پاسخهاي شرطي شده طبقه بندي مي شود. در واقع کاسکويي که قادر به گفتن «بسم الله الرحمن الرحيم» است، در مواردي که شما بخواهيد «بسم الله الرحمن الرحيم» را تکرار کند، شرطش اين است که «بسم الله» را شما بگوييد تا کاسکو تمام آن را تکرار کند.
(30) اگرچه قابليت تقليد صدا توسط کاسکو، تنها دليل ممتاز کردن آن از ديگر پرندگان و حيوانات خانگي است، اما شيرين ترين و لذت بخش ترين نوع حرف زدن کاسکو وقتي است که متعاقب دستور يا عملي از طرف شما، کاسکو حرفي مي زند يا عملي را انجام مي دهد. يک مثال ساده براي درک مسئله شرطي شدن برخي دستورات و اجراي آن توسط کاسکو، اين است که وقتي کاسکو دور از غذاخوري روي چوب وسط قفس نشسته است، به محض گذاشتن غذاخوري در محل آن، مي بينيد که حتي بدون اين که حرفي بزنيد، کاسکو به طرف غذاخوري مي آيد. بنابراين گذاشتن غذاخوري در محل آن و آمدن کاسکو به طرف آن، يک عمل شرطي شده است که شرط آن يا گرسنگي کاسکو يا قرار دادن غذاخوري در محل آن است و پاسخ کاسکو، آمدن به طرف غذاخوري است.
(31) کاسکو مي تواند برخي از صداها يا دستورات را از روي صداهاي ديگر تداعي کند و متعاقب شنيدن آن عملي را انجام دهد يا حرفي بزند. به طور مثال، کاسکويي که ياد گرفته است با کف زدن شما برقصد، ممکن است هر صدايي شبيه کف زدن؛ مثل زدن روي قابلمه، بشکن زدن و غيره باعث رقصيدن کاسکو شود.
(32) کاسکو بسياري از حرکات نمايشي و آکروباتيک؛ مثل رقصيدن، چرخيدن دور قفس، آويزان کردن خود از سقف قفس «به يک انگشت، يک پا، دو پا يا فقط به منقار»، حرکات سريع سر و گردن و غيره را معمولاً در پاسخ به درخواست صاحب خود يا يکي از افراد خانواده يا براي جلب توجه انجام مي دهد و معمولاً در پاسخ به درخواست صاحب خود يا يکي از افراد خانواده يا براي جلب توجه انجام مي دهد و معمولاً در تنهايي به ندرت چنين حرکاتي را انجام مي دهد. اين نکته ثابت مي کند که کاسکو پرنده اي باهوش و بازيگوش است و هر وقت که بخواهد با چنين ترفندها صاحب خود يا افراد خانواده را وادار مي کند که با آن همبازي شود.
ثابت شده است که کاسکو به اندازه يک بچه4 ساله عقل دارد. کاسکو صاحب خودش را از روي چهره او، صداي او، پوست دست او و حتي بوي او مي شناسد. بر همين اساس، اگر صاحب کاسکو هر نوع لباس يا کلاهي بر سرش بگذارد، کاسکو او را مي شناسد. همچنين به محض شنيدن صداي او قبل از ورود به خانه، نزديک بودن صاحبش را تشخيص مي دهد و ابراز احساسات مي کند. همچنين اگر کسي با پوشيدن لباس يا کلاه صاحب کاسکو بخواهد آن را گول بزند و خودش را صاحب کاسکو معرفي کند، کاسکو به سهولت مي فهمد و گول کسي را نمي خورد. توجه داشته باشيد که يک بچه 4 ساله چه مقدار عقل دارد و آيا کسي مي تواند با پوشيدن لباس يا کلاه پدر يا مادر يک بچ? 4 ساله خودش را جاي پدر يا مادر او جا بزند! قطعاً بچ? 4 ساله فريب تغيير لباس يا صداي کسي را نمي خورد و به همين ترتيب، کاسکو به راحتي مي تواند چهره، صدا، پوست دست و حتي بوي صاحب خودش را تشخيص دهد

منبع :
parrots.blogfa.com