سلام به همگی دوستان
از اون جا که تعداد شرکت کننده های گربه و سگ های آپارتمانی کم بود...
همه رو با هم تو این نظر سنجی گذاشتم و یک نفر از سگ ها و یکی از گربه ها برنده اعلام میشه
تعداد گزینه های انتخابی شما بدون محدودیت در نظر گرفته شده که عدالت برقرار باشه