راهنمای تصویری دستی کردن طوطی
شما ممکن است نتوانید به پاراکیت خود بیاموزید که تعادل یک توپ را بر روی منقار خود حفظ کند اما به همه گونه های طوطی سانان از پاراکیت ها تا کاکادوها می توانید بیاموزید که هنگامی که شما از آنها می خواهید، بر روی دست شما گام بردارند .

چیزهایی که به آن نیاز خواهید داشت :

1 . یک طوطی

2 . قفس

3 . چوب نشیمن

4 . دست

5 . صبر و حوصله

6 . استند تی شکل ( اختیاری)

مرحله اول :فقط هنگامی به طوطی آموزش دهید که بال او را کوتاه کرده باشید

تا وقتي پرهاي بال طوطی را كوتاه نكرديد تلاش نکنید که او را از قفس خارج کنید .

مرحله دوم: كاهش حساسيت طوطی

هنگامی که دست خود را داخل قفس می برید به طوطی ضربه نزنید که بر روی دست شما بیاید . چندین بار در روز دست خود را به قفس وارد کرده و به آرامی به سمت طوطی حرکت دهید . این کار را به طور روزانه انجام دهید تا طوطی عادت کند .

نکته :
سعی کنید هنگامی که دست خود را به داخل قفس می برید ، یک جایزه در دست خود نگه دارید . زمانی که شما بتوانید با دست خود به طوطی غذا بدهید ، دارید سعی می کنید که طوطی به دست شما اعتماد کند .

مرحله سوم : نگه داشتن ميله چوبي یا چوب نشیمن

دست خود را به مدت دو هفته چندين بار در روز داخل قفس ببرید اما اين بار یک ميله چوبي یا چوب نشیمن را هم با دست نگه دارید . هدف شما این است که طوطی بر روی چوب نشیمن گام بردارد .

مرحله چهارم: لمس طوطی به كمك چوب

هنگامي كه طوطی به چوب در دستان شما عادت كرد ، سعی کنید که او را بر روی چوب گام بردارد . چوب را در زاویه ای مناسب از طوطی نگه داشته و به سمت قفس سینه ی او حرکت دهید . این باعث خواهد شد که طوطی بر روی چوب نشیمن بیاید

نکته : همیشه از فرمان بیا برای روی دست آوردن استفاده کنید . هنگامی که او بر روی چوب گام برداشت او را بسیار تشویق کنید . طوطی شما در حال پیشرفت است .

مرحله پنجم : جايگزين كردن دست به جاي چوب

هنگامی که طوطی بر روی چوبی که دست شما بر روی آن قرار دارد به راحتی بایستد ، شما می توانید آموزش نشستن بر روی دست را آغاز کنید . در طول هر جلسه تمرین دست خود را به سمت طوطی حرکت داده و نزدیک تر کنید .

مرحله ششم: چوب را کنار بگذارید

بعد از چند روز طوطی شما فکر می کند که هر زمان که چوب نشیمن به سمتش آمد یک دست نیز در کنار آن قرار می گیرد . در این مرحله دست شما باید جایگزین چوب گردد .

مرحله هفتم : گام برداشتن بر روی دست

با حرکت آهسته و یکنواخت و با تکرار کلمه بیا ، دست خود را به سمت قفسه سینه طوطی ببرید . او هیچ چاره ای ندارد جز اینکه بر روی دست شما گام بردارد .

مرحله هشتم : تکرار

اين مراحل بايد چندين بار تكرار شود تا زمانی که طوطی هیچ مشکلی با روی دست آمدن نداشته باشد .

مرحله نهم : تمرين خارج از قفس

اکنون شما مي توانيد خارج از قفس با طوطی خود تمرين كنيد. هنگامی که طوطی بر روی دست شما ایستاده ، او را به آرامی از میان در قفس بیرون بیاورید.

نکته : اگر صاحب یک طوطی بزرگ هستید ، براي تمرين خارج از قفس مي توانيد از استند تي شكل به عنوان ابزار آموزشی استفاده كنيد . طوطی را روي استند قرار داده و بار دیگر بر روی دست خود بیاورید . اینکار را چندین مرتبه انجام دهید .

مرحله دهم: دستورات شفاهي

فرمان بیا را با جدیت تکرار کنید تا زمانی که طوطی شما بفهمد ، هنگامی که شما به او می گویید بیا ، بر روی دست شما گام بردارد .

نکته :اگر طوطی شما متعجب شده و از روی دست شما پرواز کرد ، به آرامی به سمت جایی که فرود آمده حرکت کنید و با گفتن فرمان بیا، با دست به اشاره کنید که بر روی دست شما بنشیند . معمولا او دوباره بر روی دست شما گام برمی دارد .

مرحله یازدهم : از دوستان و بستگان خود کمک بگیرید

دوستان و بستگان خود را تشویق کنید که تا جایی که می توانند با طوطی شما کار کنند . اینکار باعث شادتر شدن روابط طوطی با سایر اعضای گروه خواهد شد .

آیا می دانید :

طوطی ها دوتا انگشت رو به جلو و دو تا انگشت رو به عقب دارند و در هنگام صعود از آنها کمک می گیرند .

ترجمه : سپیده

منبع :
www . parsipet.ir