بچه کرگدن و مادرش، آفریقای جنوبی Brent StirtonWilliam Albert Allardسگ*های سورتمه، گرینلند Fritz Hoffmann,کاروان شترها، قرقیزستان Tommy Heinrichمحیط*بان*های کنیایی، بچه فیلی را با یک کاور از باران محافظت می*کنند. Michael Nicholsاقیانوس سبز در مغولستان