جراح ستوان:


سطح نگهداری:متوسط
حداقل سایز اکواریوم:500 لیتر
حداکثر طول بدن:30 سانتی متر
سازگاری با ریف:بله
رفتار:ارام
رژیم غذایی:گیاه خوار
زادگاه اصلی:مالدیو-اندونزی
خانواده:Acanthuridae

حجم زیاد سنگ زنده جهت پناهگاه و تغذیه از روی انها برای ماهی مفید است.
در مقابل سایر ماهیان ارام است اما نسبت به جراح های دیگری رفتاری تحاجمی دارد.
رژیم اصلی غذایی این ماهی گیاهان است که سبب کاهش نارامی ماهی و افزایش ایمنی بدنش خواهد شد.
حداقل سه بار در هفته با غذاهای گیاهی تغذیه شود.در کنار ماهیان دیگر از غذاهای اماده و گوشتی نیز بهره میبرد.