جراح گونه سفید:


سطح نگهداری:متوسط
رفتار:ارام و صلح طلب
حداقل سایز اکواریوم :300 لیتر
حداکثر طول بدنی:20 سانتی متر
شرایط اب->
ph:بین 8.1 تا 8.4
kh:بین 8 تا 12
شوری:بین 1.020 تا 1.025
دما:بین 23 تا 29 درجه ی سانتی گراد
زاد بوم اصلی:غرب اقیانوس ارام
خانواده:
Acanthuridae
نوع رژیم غذایی:گیاه خوار
سازگاری با ریف:بله
رنگ بندی کلی:سیاه-بنفش-زرد
توضیحات اضافی_>

همانند سایر گونه های جراح اینگونه نیز پایه ی غذایی ان باید گیاهان باشد که به افزایش قدرت ایمنی بدن ماهی و کاهش پرخاشگری ان کمک میکند هرچند در کنار سایر ماهیان از غذاهای گوشتی نیز تغذیه میکند.
نیاز به سنگ زنده ی فراوان همراه مخفی گاه های زیاد جهت پناه در هنگام ترس دارد.نیاز به فضای شنای زیاد نیز دارد.
با توجه به مستعد بودن این ماهی به بیماری ها پایداری شرایط اب بسیار مهم است.لذا به اکواریوم که حداقل یک سال از راه اندازی ان گذشته و سیستم فیلتراسیون قوی و مناسبی دارد معرفی شود.
بهتر است به عنوان تنها جراح اکواریوم انتخاب شود زیرا با سایر جراح ها خصوصا انهایی که از نظر شکل بدنی شباهت دارند دچار درگیری مشود.البته در اکواریوم های بزرگ با بیش از 4 جراح هم میتواند نگهداری شود.