خفاش ماهی باله بلند:


سطح نگهداری:متوسط
رفتار:ارام
حداقل سایز اکواریوم :700 لیتر
حداکثر طول بدنی:50 سانتی متر
شرایط اب->
ph:بین 8.1تا 8.4
kh:از 8 تا 12
شوری:بین 1.020 تا 1.025
دما:23 تا 29 درجه ی سانتی گراد
زاد بوم اصلی:اندونزی
خانواده:Ephippididae

نوع رژیم غذایی:همه چیزخوار
سازگاری با ریف:خیر
رنگ بندی کلی:سیاه -سفید-خرمایی-زرد
توضیحات اضافی_>

این گونه را با انواع غذاهای گیاهی و گوشتی میتوان تغذیه کردو بهتر است تا 3 بار در روز غذادهی شود.به تدریج حتی مستقیما از دست نیز غذا میخورد و بسیار ارام و اجتماعی است.