فرشته امپراطور:


سطح نگهداری:متوسط
رفتار:نیمه مهاجم
حداقل سایز اکواریوم :800 لیتر
حداکثر طول بدنی:32 سانتی متر
شرایط اب->
ph:بین 8.1تا 8.4
kh:از 8 تا 12
شوری:بین 1.020 تا 1.025
دما:بین 22 تا 28
زاد بوم اصلی:افریقا-فیجی-اندونزی-مالدیو-سریلانکا-وانواتا
خانواده:Pomacanthidae

نوع رژیم غذایی:همه چیزخوار
سازگاری با ریف:با احتیاط
رنگ بندی کلی:زرد -ابی-سیاه -سفید
توضیحات اضافی_>

این گونه همانطور که در تصاویر مشخص است از دوران جوانی (عکس 3) به دوران بلوغ تغییر چشم گیری در ظاهرش رخ میدهد.
این گونه را با فرشته ماهیان همنوع یا از گونه های دیگر که بالغند نگهداری نکنید.با همنوعان خود وارد جنگ و نبرد میشود . بهتر است با سایر ماهیان حساس و ارام نگهداری نشود.
به دلیل نوع رفتار و جسه ی بزرگ ممکن است به ریفها و نرمتنان صدمه وارد کند.به ریفهای نرم و سخت ممکن است نوک بزند.هرچند ممکن است با ریفهای سنگی پلیپ کوتاه و برخی گونه های ریفهای نرم بشود نگهداری کرد
بیشتر این گونه را با غذاهای گیاهی چون اسپیرولینا و جلبکهای دریایی به همراه وعده های گوشتی مانند میگو یخ زده تغذیه میگردد.