لوازم ماهیگیری در اب شور با لوازم ماهیگیری در ابهای شیرین تفاوت داره و اولین تفاوت اون مقاوم بودن اون در مقابل شوری اب است.
معمولا ماهی های اب شور بزرگتر هستند و برای گرفتن اونها لوازم محکمتر و مقاومتری نیاز هست.
ماهیگیری در اب شور هم در سبک های مختلفی اجرا میشه!!
برخی در قایق برخی از لبه ی ساحل که در اینده بیشتر در این باره مینویسم.