همونطور که میدونید شناور وسیله ای است که روی سطح اب قرار میگیره و هنگامی که ماهی به طعمه حمله میکنه با حرکتش ماهیگیر رو اگاه میکنه!!!
شناور رو در ابعاد و اشکال مختلفی میسازند و هر کدام برای شرایط مختلفی استفاده میشود.
روش بستن شناور به گونه ای است که قلاب پایینتر از شناور بوده و هر گونه کشش در قلاب شناور روبه حرکت در میاره حال بسته به شرایط منطقه قلاب یا سرب رو به گونه های مختلفی میبندیم.

همیشه باید توجه داشت که سایز شناور با ماهی مورد نظر ما همخونی داشته باشد مثلا اگر برای صید ماهی کولی رفته اید شناور بزرگ باعث میشه قلاب رو محکم در اب نگه داره و ماهی با اولین نوک به قلاب به شک میفته و فرار میکنه!!
همیشه رنگ شناور رو طوری انتخاب کنید که بهترین دید رو بهش داشته باشید و حتی از فواصل دور هم قابل دیدن باشد.