حداقل حجم تانک : 120 گالن
سطح مراقبت : آسان
خلق و خو : صلح آمیز
سازگار با ریف : بدون
شرایط آب : 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
حداکثر حجم : 10 "
فرم رنگ : سیاه، سفید، زرد
رژیم غذایی : جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب ابی
منبع : اندونزی، مالدیو، پاپوآ گینه نو، تاهیتی
خانواده : Chaetodontidae