درياچه تانگانيكا


اين درياچه طولاني ترين درياچه آب شيرين جهان است.طول آن از شمال به جنوب حدود 650 كيلومتر گسترش يافته با عرض نسبتا كوچك 40 تا 80 كيلومتر. اما نكته قابل توجه و شايد باورنكردني در مورد اين درياچه عمق 1470 متري آن است كه پس از درياچه بايكال با 1520 متر عمق، دوم ميباشد. سطح آب اين درياچه 774 متر از سطح دريا بالاتر قرار دارد. درياچه 34 هزار متر مربع با بارش سالانه 1200 ميلي متر در سال.در اين درياچه بيش از 200 گونه جاندار زندگي ميكند كه بالاي 90% آنها بومي هستند.گونه هاي زيادي در اين درياچه هستند كه شبيه گونه هاي ديگر كه در اقيانوسها زندگي ميكنند ميباشد كه آنرا به قرنها قبل و ارتباط اين درياچه با اقيانوس ربط ميدادند كه بعدها با داده هاي زمين شناسي كه از اين درياچه كشف شد تمامي آنها را رد كرد. اين درياچه از سه حوضه اصلي با نامهاي kigoma(شمال) ، kalemie (مركزي) ، zongve (جنوب) كه هر يك از آنها بطور مستقل چيزي حدود 7 تا 8 ميليون سال پيش تخمين بر بوجود آمدنشان زده شده.

شفافيت آب در درياچه بيش از 20 متر ميباشد و تنها در نقاط گلي است كه كمتر از 10 متر ميشود.

رودخانه هاي بزرگي كه به اين درياچه ميريزند عبارتند از: Malagarazi (تانزانیا)، Ifume (تانزانیا) Ruzizi (بوروندی)، Lukuga (کنگو)، Lunangva (کنگو) و Lufubu (زامبیا)كه اثر قابل توجهي در زندگي سيكليدهاي اين درياچه دارند و اكثر انها بخاطر محل زندگيشان كه در دهانه و اطراف خروجيهاي اين رودها به درياچه ميباشد با پسوندهاي اين رودخانه ها نامگذاري شده اند. دماي درياچه طبق تحقيقات پژوهشگران از شمال به مركز و جنوب به ترتيب 23.8 تا 26.6 و در اعماق درياچه دما بيشتر طول سال 23 درجه سانتيگراد است.بخاطر عمق زياد درياچه و گل و لاي و گياهان پوسيده و جمع شدن توده هاي عظيم و نبود اكسيژن كافي در اعماق آن هيچ فعاليتي (بغير از برخي فعاليتهاي ميكروارگانيسمها) وجود ندارد و تمام جانداران آن بخاطر اكسيژن محلول غني شده در سطح اين درياچه زندگي ميكنند.
8.6 تا 9.2 = PH درياچه و كم نمك وبسيار سخت با پايه قليايي و رسوبات و املاح معدني فراوان...
منابع:
Tanganyika Lake
Getting bad algae
badmanstropicalfish.com
africafederation.net
nsf.gov

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir و مترجم و گرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.