فیلم طوطی آواز خوان . این طوطی آمازون علاقه زیادی به خواندن اپرا دارد