پی پت گلو سرخ

نام علمی : Anthus Cervinus

نام انگلیسی: Red Throated Pipit

نام فارسی: پی پت گلو سرخ
مشخصات ظاهری: این پرنده ، 15 سانتیمتر طول دارد و شبیه پی یت صخراغیی، اما اندکی پرجثه تر و دم کوتاهتر است و به واسطه ی صورت ؛ خط ابرو؛ گلو وباالی سینه، که د رپرنده ی بالغ به رنگ صورتی یا قرمز نخودی است، با سایر پی یت ها اشتباه نمی شود. این رنگ تا پاییز و زمستان باقی می ماند و تنها، بعضی از ماده ها، گلویشان به رنگ زرد خاکستری یا قهوه ای خاکستری است.د راولین پاییز، شبیه پی یت صحرایی اند و بهترین نشانه ی تمایز شان، صدا و ساده بودن دمگاه و پهلوهایی با 2تا 3 ردیف نوار به هم پیوسته است. پاها قرمز گوشتی است و انگشت عقب ناخن بلندی دارد. پروازش شبیه پی یت درختی است.صدا: صدای این پرنده، هنگام برخاستن یا در پرواز، بلند و شبیه «پی سی ی ی » یا «اسپی ی ه » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق باتلاقی، چمنزارهای خیس، کشتزارها و زمین های بایر و عموما نیزدیک به آب به سر می برد. در ایران؛ به صورت مهاجر عبوری دیده شده و به تعداد اندک در جنوب شرقی دریای خمزر و خوزستان زمستان گذرانی می کند.حفاظت: چون وضعیت ناین پرنده دقیقا مشخص نیست، بنابراین بررسی و تعیین پراکندگی این پرنده اهمیت بسیار دارد تا بعدا نسبت به چگونگی حفاظت از آن اقدام لازم انجام شود .

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران