ماکائو هیاسینت یا ماکائو آبی گران ترین طوطی آرای جهان محسوب میشود.بعضی از علاقه مندان به آن آرا بنفش هم میگویند!!!!در این کلیپ ، فیلم کوتاهی از ماکائو آبی یا هیاسینت میبینید