در این کلیپ زیبا ، یک طوطی لوری قرمز رام و اهلی را مشاهده میکنید