فیلم یه طوطی ناز که با شعری که صاحبش براش می خونه میرقصه . حتما ببینید