فیلم کاکادوی آمبرلا عصبانی.در این کلیپ کوتاه این طوطی کاکادو با عصبانیت صاحب خود را دنبال میکند