کاکادو سیاه و مشکی با نام پالم کاکادو یا کاکادو نخلی.در این فیلم کوتاه یک کاکادو سیاه ماده بسیار اهلی را مشاهده میکنید