مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست از قرار گرفتن ۸ گونه از گربه سانان کشور در اولویت طرح جامع مدیریت حیات وحش خبر داد.
حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گربه سانان گونه های مهمی هستند که به دلیل شرایط خاص و ارزش هایی که دارند برای ۸ گونه از مهمترین آنها با همکاری iucn و دانشگاه محیط زیست در حال تهیه نقشه راه برای حفاظت آنها هستیم.به گفته وی، در کارگاههایی که در آذرماه ۹۰ و اردیبهشت ۹۱ با همکاری دانشگاه محیط زیست و با حضور رییس گروه گربه سانان اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست، تعدادی از ngo های زیست محیطی و کارشناسان و متخصصان استانی برگزار شد چارچوب و اطلاعات لازم برای تهیه نقشه راه گربه سانان کشور تهیه شد و به زودی تدوین می شود.محمدی اظهار داشت: در این چارچوب وضعیت هریک از گونه های گربه سان کشور به لحاظ پراکنش،جمعیت و عوامل تهدید مشخص می شود و تمام اطلاعات پایه مربوط به آنها گزارش می شود.مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان اینکه دو گونه مهم از گربه سانان کشور یعنی شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض شده اند تصریح کرد: با این برنامه مدیریت و نقشه را ه سعی در حفظ و نگهداری ۸ گونه گربه سان دیگر کشور که در معرض تهدید هستند داریم.وی افزود: پلنگ، یوزپلنگ، کاراکال، گربه پالاس، گربه وحشی، گربه جنگلی، گربه شنی و سیاه گوش ۸ گونه گربه سان در اولویت برای طرح جامع مدیریت حیات وحش هستند.