مسافران پرواز ۱۰ ساعته تایوان- کالیفرنیا از دیدن مرغی نادر در هواپیمای خود متعجب شدند.

به گزارش روزگار نو، یکی از مسافران قصد داشت این گونه نادر از پرندگان نغمه سرای استوایی را قاچاق کند که سرانجام به دام پلیس افتاد. پلیس فرودگاه لس آنجلس در حین بازرسی به این پرنده دست یافت.