سطح مراقبت: متوسط
خلق و خو : صلح آمیز
ریف های سازگار : بله
شرایط آب : 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG
حداکثر حجم : 6
فرم رنگ : سیاه و سفید، قرمز
رژیم غذایی : جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب ابی
مکمل های : ید، عناصر کمیاب
منبع : اندونزی
خانوادگی : Ophidiasteridae