سطح مراقبت : متوسط
خلق و خو : صلح آمیز
ریف های سازگار : بله
شرایط آب : 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG
حداکثر حجم : 6
فرم رنگ : نارنجی، قرمز، قهوهای مایل به زرد
رژیم غذایی : جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب ابی
مکمل های : ید، عناصر کمیاب
منبع : شرق آسیا، فیجی، مالدیو
خانوادگی : Ophidiasteridae