حداقل حجم تانک : 50 گالن
سطح مراقبت : آسان
خلق و خو : صلح آمیز
سازگارباریف: بله
شرایط آب: 72-78° dKH 8-12, pH 8.1-8.4
شوری: 1.023-1.025
ماکسیموم:1اینچ
فرم رنگ : آبی ، صورتی
رژیم غذایی : جانور همه چیز خوار