سطح مراقبت:فقط متخصص
خلق و خو:مهاجم
نور:متوسط به بالا
شرايط ابKH 8-12 pH 8.1-8.4
فرم رنگ:آبی ، سبز ، نارنجی ، بنفش ، قرمز ، قهوهای مایل به زرد
مكملها:کلسیم ، منیزیوم ، استرانسیوم ، ید ، عناصر کمیاب
منبع:هند اقيانوس ارام
خانواده:Stichodactylidae