اسم علمی: Ananas comosus
در حقیقت پرورش آناناس به منظور تولید میوه ی آن است تا کنون 1800 گونه از این گیاه شناخته شده است و بعضی از آنها زیباترین گیاهان گلدانی را تشکیل میدهند.
برگهای آن چرمی بلند و نیزه ای با نوارهای طولی کرم و سفید رنگ در لبه است حاشیه برگها خصوص با خارهای قرمز رنگ می باشد. هنگام پیدایش گل، قسمت میانیگیاه، تماما به رنگ قرمز در می آید. این گیاه از سن سه یا چهار سالگی تولید میوه کوچکی مانند آناناس معمولی می نماید که بسیار سخت و خشبی است و قابل خوردن نمی باشد اگر میوه آناناس چیده نشود برگ های جدیدی روی آن ظاهر می شوند.نیازها:
نور:اگر چه بهترین نور برای این گیاه نور کامل است ولی در نیم سایه نیم آفتاب نیز قابل نگهداری است.

دما:بهترین درجه حرارت برای حفظ رنگها 18-21 درجه سانتی گراد است.

آبیاری: فواصل بین آبیاری باید با در نظر گرفتن خشکی خاک تعیین شود. در تابستان هفته ای یکبار و در زمستان هر 10 روز یکبار آبیاری کافی است .

رطوبت:گیاه رطوبت دوستی است در تابستان 2بار در هفته و در زمستان 1 بار در هفته غبار پاشی صورت گیرد.

تغذیه: مواد غذایی مخصوص گیاهان زینتی جهت تغذیه مصنوعی یکبار در هفته در بهار و تابستان به خصوص با ظاهر شدن میوه توصیه میگردد.
خاک مناسب : کمپوست با مواد غذایی قوی بهترین محلول برای رشد این گیاه است.

تکثیر: جدا کردن پاجوش ها در بهار و قرار دادن آنها در خاک سبک در دمای 24-27 درجه سانتی گراد ریشه دار میشود.

تمیر نمودن برگها: برگها را با پارچه یا اسفنج خیس پا ک کرده

تعویض گلدان: تعویض گلدان 2بار نیاز لازم است اولین بار 3 ماه پس از کاشت پاجوش در گلدان و دومین بار یکسال پس از تعویض اولین گلدان.

آفات و بیماریها:اگر رشد گیاه شما متوقف شد و یا از گل و میوه اثری نبود، باید بدانید، یا هوا سرد است و یا گلدان به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد. برگهای زرد شده و لکه های قهوه ای در سطح زیرین برگ نشانه فعالیت حشره آفت است. اگر هفته ای یکبار با سم حشره کش نفوذی، طبق دستور،گیاه را سمپاشی کنید علایم بر طرف می شود. قهوه ای شدن نوک برگ و خشک شدن آن در اثر خشکی هوا یا کم آبی گیاه حادث می شود اگر مشاهده کردید برگ های خشک ، چروکیده و لوله شده است ، گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید و آبیاری را انجام دهید .و اگر برگها قهوه ای و چروکیده شدند گیاه را به محل خنکتری ببرید. لکه های سوخته در وسط برگ، نشانگر این است که غبار پاشی گیاه در آفتاب انجام شده و برگها آفتاب سوخته شده اند . در این صورت برگهای از بین رفته را با کارد خیلی تیز حذف کنید . مواد براق کننده نیز برایگیاه مضر است و به برگها منظره زنگ زدگی می بخشد، پارچه نرم یا اسفنج مرطوب برای تمیزی برگها کافی است . همچنین آبیاری زیاد از هر قاعده برگهای گیاه آناناس را می پوساند و برگها ریزش می کنند.

منبع: گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی