دیده بان حقوق حیوانات/ پوریا جمال: متاسفانه زمزمه ی برپایی نمایشگاه حیوان آزاری و پشت پا زدن به اصول اخلاقی و شرافت انسانی در اراک چند روزیست ورد زبان ها شده است. نمایشگاهی با عنوان فریبنده ی “انسان حیوان و طبیعت”. برنامه ریزی و اجرای این مجموعه ی تاسف برانگیز که همزمان با روز جهانی تنوعزیستی و با هدف نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست برگزار شد،توسط شرکت های نمایشگاه های غرب ایران و سهند سامانه ی صدرا انجام گرفت. تغذیه بسیار بد و نگه داری گونه های مختلف جانوران در قفس های بسیار نامناسب، زمینه ساز بروز رفتار های غیر عادی و نگران کننده ای در حیوانات در بند می شود بگونه ای که در بدو ورود، می توانستید حس و حال عجیب آن جا را متوجه شوید.دیدن صحنه های رقت آور زجرکشی حیوانات، خواب را حد اقل برای چند شب از چشمانتان می رباید.

خرس هایی که در هر ساعت چندین دفعه به کنار قفس خود رفته و دیوانه وار سر خود را بارها و بارها به مدت طولانی به چپ و راست تکان داده تا از دهانشان کف بیرون بزند و بر زمین افتند، شیر هایی که از بی رمقی، با زبانی بیرون زده برزمین افتاده اند و گویی یادشان رفته روزی سلطان جنگل بوده اند.


گربه های وحشی که از طبیعت دزدیده شده و به قفس افتاده اند، چهارپایانی که برای خوشحالی مردم بی تفاوت و نا آگاه و صد البته تامین منافع برگزارکنندگان، مزحکه ی دست انسان اند، حیواناتی که در میان رقص و پایکوبی ناظرین نا آگاه و مقابل چشمان اداره ی محیط زیستی که قرار است حافظ و حامی آنها باشد در حال زجر کش شدن ونابودی هستند.


به راستی زمان درس گرفتن از انسان های آگاه فرا نرسیده؟ زمان رعایت اصول اخلاقی در رابطه با درک این مساله که زمین خانه ی همه ی ماست را می گویم. همه ی موجودات. انتشار کلیپ های زشت این شکنجه خانه ی عمومی در کنار سایر فیلم های گرفته شده از قتل حیوانات در ایران، نشان از اوضاع بسیار نگران کننده ی فرهنگی ماست.

شانزدهم ماه می، در کشور آمریکا روز حمایت از گونه های در حال انقراض حیوانات بود. در این روز کلیه مراکزی که به نحوی با حیوانات در ارتباط هستند مثل باغ وحش ها، آکواریوم ها، مراکز نگهداری حیوانات و غیره، حتی مراکز مذهبی به اجرای مراسمی برای برجسته سازی کار گروه هایی که هر روز در حال فعالیتبرای کمک به حفظ گونه های جانوری در خطر انقراض هستند، پرداختند.

باعث شرمساری ست که تا به امروز پانصد گونه جانوری توسط انسان از روی کره زمین منقرض شده و ۵۰۰۰ گونه دیگر نیز در خطر انقراض قرار گرفته اند! به طوری که در صورت بی توجهی به این مهم ، حداقل سالی یگ گونه از روی کره زمین ناپدیدخواهد شد.

دانشمندان علل مختلفی را برای این امر متصورند. از جمله ایجاد تغییر ناگهانی در اکوسیستمو نابودی محل زیست جانوران، وارد کردن یگ گونه جدید به محلی که آن گونه از نظر جغرافیایی و اکوسیستم به آن تعلق ندارد، صید وشکار بی رویه، بیماری ها، آلودگی محیط زیست و…..
بی شک قدم اول برای کمک و حمایت از این گونه ها،داشتن اخلاق زیست محیطی و پاکی درون است.


قدم بعد، شناختن و آشنایی با آن هاست، جانورانی که شاید حتی نامشان نیز به گوش ما نا آشنا باشد! یادگیری رفتار آن ها و درک نیاز زمین و ما به وجود آن ها.
و در آخر، آگاه ساختن سایر افراد جامعه و ایجاد حس مسولیت پذیری در قبال تنها خانه مان “زمین” در وجودشان.

منبع: موسسه سبزاندیشان اراک