سطح نگهداری:ساده
رفتار:صلح جو
حداقل سایز اکواریوم:30 گالن
سازگاری با ریف:بله
شرایط اب:
72-78° F, dKH 8-12, sg 1.020-1.025, pH 8.1-8.4
حداکثر طول بدن:5 اینچ
رژیم غذایی:گوشتخوار