حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت:متوسط
خلق و خو : نیمه تمام و تهاجمی
ریف های سازگار : بله
شرایط آب : 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
حداکثر سایز : 3
فرم رنگ : سیاه و سفید، نارنجی، سفید
رژیم غذایی : جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب ابی
منبع : استرالیا، اندونزی، سنگاپور، جزایر سلیمان
خانواده : Pomacentridae