زیستگاه : جنوب شرقی اسیا
محدوده دما : 22 تا 26
اجتماعی بودن : خیلی خوب
اندازه بالغ ان : در نر و ماده 35 cm
غذا : غذای زنده
سهولت نگهداری : نسبتا اسان
محدوده پی اچ اب : 6/8 تا 7/5

این ماهی در ابهای لب شور نزدیک خط ساحل زندگی می کند. ماهی قلمرو طلب و تهاجمی می باشد.ویژگی متمایز کننده
ان نوار افقی تیره و روشن یک در میان در طول دو طرف بدن و لکه های شبیه چشم در باله پشتی است. مثل بقیه مارماهی ها
دوکی شکل،تعدادی خار در جلوی باله پشتی ان وجود دارد.ذاتا فعالیت شبانه دارد و علاقه مند به گشت زدن در بستر اکواریوم است.مارماهیان دوکی
شکل ابا هم در گروه های کو چک خوب نخواهند بود.تغذیه ان انواع غذاهای زنده را می خورد.غذای خود را از کف تانک شکار می کند.
بنابرین برای ان مواد غذایی را که در کف ته نشین می شود تهیه کنید.ترجمه : مهندس پرهام بیهقی