حداقل حجم تانک: 75 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: اندونزی
خانواده: Labridae
راس Red Head Solon Fairy Wrasse
داریی نامهای چون راس فرشته سه رنگ ، راس فرشته سر قرمز و راس فرشته چشم قرمز شناخته شده
این ماهی بدنی به رنگ ابی و صورت ان نیز زرد و نارنجی درخشان میباشد
رنگ بدن این ماهی با توجه به وضعیت ان متغیر بوده ممثلا در هنگام تولید متل پرنگ تر میشود
راس فرشته سولون سر قرمز را میتوان در کنار بی مهرگان در اکواریوم مرجانی نگه داری کرد