حداقل حجم تانک: 10 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: مرکزی اقیانوس آرام، فیجی، وانواتو
خانواده: Apogonidae

Orange Lined Cardinalfish ( کاردینال نوار نارنجی ) ساکن صخره های مرجانی فیجی و اندونزی میباشد
این ماهی با بدن نسبتا کشیده و بدنی نقرهای رنگ به همراه خط های نارنجی و چشم های درشت سیاه میباشد
رژیم غذایی خوب و متعادل مانند میگو غذاهای پولکی، غذاهای پلت، گوشت های دریایی، کرم های خونی،
و بسته به اندازه آن، ماهی تغذیه زندگی می کنند.