مار دريايي (اسپیرالیس)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Hydrophis spiralis نام انگلیسی: Yellow Sea Snake نام فارسی: مار دريايي
مشخصات : سر تقريبا كوچك ،* بدن كمي كشيده ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ، طول پولك پيشاني بيش از عرض آن ،* پولك پيشاني كوتاهتر از پولك آهيانه ، داراي يك پولك جلو چشمي و يك پولك عقب چشمي ، داراي يك پولك گيجگاهي ، لب بالا داراي 6 تا 7 پولك «دومين آن بزرگتر از سايرين» (سومين و چهارمين پولك لب بالا متصل به چشم) ،*داراي دو جفت پولك چين متصل به هم ،* پولكهاي سطح پشتي 29 تا 39 رديف ، پولكهاي سطح شكمي نسبتاً بزرگ و 282 تا 373 عدد ،*در نوزادان پولكهاي سطح پشتي به هم پيوسته ، صاف يا (فاقد تيغه) ،*در مارهاي بالغ قسمت مياني پولك برجسته ، بدن در سطح پشتي زيتوني و در سطح شكمي زرد رنگ ، داراي حلقه*هاي سياه رنگ و ممتد در سطح شكمي ، سطح پشتي داراي چند سري خال سياه در فواصل حلقه*ها ، سطح بالاي سر سياه با شكل نعل اسبي زرد رنگ و ممتد تا قسمت پولكهاي جلو پيشاني ، انتهاي دم سياه .
حداكثر طول 180 سانتيمتر ، دم 14 سانتيمتر .
انتشار جغرافيايي : خليج فارس ، سواحل هندوستان ، سواحل فيليپين .
پراكندگي : خليج فارسمنبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران