حداقل حجم تانک:30 گالن
سطح مراقبت:اسان
رفتار:نیمه و تمام تهاجمی
سازگار با ریف:بله
شرایط اب: 72-78 فارنهایت.kh 8-12 . ph 8.1-8.4. شوری 1.020-1.025
ماکسیمم سایز 3 اینچ
رنگ:سیاه و سفید
رژیم غذایی:گوشتخوار
خانواده:Apogonidae