دولت ترکمنستان برای اسب اصیل ترکمن احترام و اهمیت خاصی قائل است و آن را یکی از ارزش های ملی ترکمنستان برشمرده و همه ساله در آخرین یکشنبه ماه آوریل جشن باشکوهی برای گرامیداشت این نماد ملی برگزار می کند.به همنی منظور جشن ملی اسب در محل مجتمع بین ‏المللی ورزش های اسب در حومه عشق ‏آباد با حضور "قربانقلی بردی‏محمداف" و نیز با حضور سفرا و دیپلمات‏های خارجی مقیم ترکمنستان به صورت گسترده و باشکوه برگزار شد.