دیده بان حقوق حیوانات: ضایعات پلاستیکی در اقیانوس آرام بیش از صد برابر افزایش داشته و تحقیقات نشان می دهد ماهیان اقیانوس آرام سالیانه حدود ۱۲ تا ۲۴ هزار تن پلاستیک می خورند.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا به تحقیقی که دانشمندان اقیانوس شناس موسسه اسکریپس انجام داده اند شمار خرده پلاستیکهای شناور در شمال شرقی اقیانوس آرام طی ۴۰ سال گذشته تقریبا ۱۰۰ برابر شده است.پلاستیک هایی که در اقیانوس ته نشین نشوند، به وسیله نور خورشید و امواج خرد و شکسته می شوند. یک نگرانی واضح خورده شدن این ریزه های پلاستیک توسط موجودات دریایی است، اما تیم پژوهشی اسکریپس به نتیجه دیگری نیز دست یافتند که شاید توقعش نمی رفت.خرده های پلاستیک تخم ریزی را برای پاتیناژباز دریایی نوعی حشره از راسته نیم بالان، با اسم علمی هالوباتس سریسئوس آسانتر می کنند.این حشرات برای تخم ریزی به یک سطح شناور نیاز دارند و معمولا از پر پرندگان، توده های قیر و یا چیزهایی از این دست برای این منظور استفاده می کنند. اما پلاستیک های شناور بر اقیانوس آرام به کمکی بزرگ برای زاد و ولد این موجودات بدل شده اند.بنا به پژوهش اسکریپس همبستگی معناداری میان شمار قطعات پلاستیک شناور و کثرت هالوباتس سریسئوس وجود دارد.
مطابق گزارشی دیگر بیش از ۹% ماهی های این منطقه ضایعات پلاستیکی در شکم دارند. این گزارش تخمین می زند که ماهیها سالیانه چیزی بین ۱۲ تا ۲۴ هزار تن پلاستیک می خورند.
اقیانوس شناسان می گویند که به جز مسمومیت موجودات زنده می بایست عوارض کلان زباله های پلاستیکی بر زیست بوم را نیز سنجید.