دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: پرنده مگس گیر ابلق تا کنون در منطقه نایبند ثبت نشده است .مطالعه پرندگان که از شاخص های مهم زیست محیطی می باشند دارای اهمیت ویژه ای است بطوری که هرگونه تغییرات در تعداد و تراکم آنها در زیستگاه های مختلف می تواند بیانگر تغییرات زیست محیطی باشد.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مهندس مطهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان این مطلب که هرساله با تغییر فصول پرندگان مختلفی از مناطق مختلف به زیستگاه های مختلف پارک ملی دریایی نای بند مهاجرت می کنند که غالبا جهت تغذیه به این نقطه مهاجرت کرده اند.سرشماری پرندگان زمستان گذران آبزی و کنار آبزی در برنامه های سازمان قرار دارد اما توجه کمتری به بررسی و شناسایی پرندگان خشکی زی داده شده است.مهندس مطهری افزود:در این رابطه این واحد با نصب یک رشته تور پرنده گیر(mist net) در برخی نقاط پارک ملی در فصول مختلف به بررسی و شناسایی پرندگان خشکی زی پرداخته است.پرندگان صید شده در زمان برپایی تور عبارتند از: گنجشک خانگی، گنجشک گلو زرد، لیکو معمولی، طرقه آبی، سسک سرسیاه (نر و ماده)، سسک درختی، سینه سرخ سیاه، قمری خانگی، شهدخوار، بلبل، مگس گیر ابلق اگر چه رویت پرنده ای مانند بلبل (Nightingale) دارای اهمیت می باشداما در سالهای گذشته این پرنده به تعداد اندک در نایبند مشاهده شده و ثبت شده است اما پرنده ای مانند مگس گیر ابلق تا کنون در منطقه نایبند ثبت نشده است و همچنین بدلیل کمبود اطلاعات بر روی پرندگان خشکی زی در استان گزارشی در مورد رویت آن در استان نیز موجود نمی باشد.قبلا از این خانواده گونه مگس گیر راه راه در نایبند ثبت شده که در فصل تابستان به وفور در منطقه مشاهده می شود.پرنده مذکور پس از صید، بیومتری شد و پس از تهیه عکس از آن و حلقه گذاری در طبیعت رهاسازی شد.