دیده بان حقوق حیوانات: مسئول حفاظت محیط زیست مه ولات از خراسان رضوی خبر داد:منطقه نوبهار به عنوان منطقه شکار ممنوع به فهرست مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست افزوده شد.به گزارش ایرن عباس طاهریان با اعلام این خبر توضیح داد: به منظور توسعه عرصه های دارای ظرفیت بالقوه طبیعی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی در جغرافیای شهرستان مه ولات، منطقه نوبهار در این شهرستان، شکار ممنوع اعلام شد.
عباس طاهریان از زادآوری آهو در منطقه شکار ممنوع نوبهارخبر داد و گفت: با وجود محدودیتهایی از قبیل خشکسالی، این منطقه توانسته است جمعیت وحوش خود راافزایش دهد و محیط بان ها در ماموریت های خود تصاویر بسیار زیبایی از بره آهوان و سایر وحوش ثبت کرده اند.
وی با اشاره به فرارسیدن فصل زادآوری ووحوش، از مردم خواست با ماموران حفاظت محیط زیست جهت حفاظت از تنوع زیستی همکاری نمایند.وی افزود: این منطقه مشمول قوانین و مقررات مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست بوده و امید است با همکاری مردم شهرستان مه ولات و همه دوست داران محیط زیست بتوانیم گام های موثرتری در حفظ و حراست از این ثروت های خدادادی برداریم و شرایط گردشگری را در منطقه نوبهار فراهم کنیم.