جراح دم زرد(بنفش)


سطح نگهداری:متوسط
حداقل سایز اکواریوم :400 لیتر
خلق و خو :مهاجم
بومی:دریای سرخ-خلیج فارس
خانواده: Acanthuridae
حداکثر طول بدن:25 سانتی متر
تغذیه :گیاه خوار
سازگاری با ریف:بله
این ماهی یکی از گونه های محبوب جراح در بین اکواریوم داران به خصوص به سبب رنگ ویژه ی ان است.در جهان از گرانترین گونه های جراح به شمار می اید.
جراح دم زرد در مقابل سایر جراحها بسیار مهاجم است به خصوص با هم خانواده های خود(Zebrasoma )و توصیه نمیشود در اکواریومهای زیر 800 لیتر با جراح دیگری نگهداری شود.
جراح دم زرد نیاز به سنگ زنده ی با پناهگاه های فراوان دارد.
تغذیه با غذاهای پایه ی گیاهی سبب کاهش پرخاشگری و افزایش ایمنی ماهی میشود.