دیسکس وایت لئوپارد یا لئوپارد سفید با نام انگلیسی White Leopard Discus Fish بدنی کاملا سفید و خال هایی به رنگ قرمز سرخابی دارد و انواع مرغوب آن یکی از گران قیمت ترین دیسکس های لئوپارد محسوب میشود.وایت لئوپارد اولین بار در مالزی تکثیر و پرورش داده شد