دیسکس لئوپارد طلایی یا گلدن لئوپارد با نام انگلیسی Golden Leopard Discus Fish بدنی زرد و طلایی با خال های قرمز دارد و جزو گونه های کمیاب ماهی دیسکس لئوپارد محسوب میشود.این ماهی اولین بار در آمریکای شمالی تولید و تکثیر شد